1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. PROMOVAREA TURISMULUI ARĂDEAN PRIN CIRCUITE CULTURALE

PROMOVAREA TURISMULUI ARĂDEAN PRIN CIRCUITE CULTURALE

PROMOVAREA TURISMULUI ARĂDEAN PRIN CIRCUITE CULTURALE

Consiliul Judeţean Arad, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 29.09.2010 Contractul de Finanţare pentru proiectul „Promovarea turismului arădean prin circuite culturale”, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de interventie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.

Obiectivul general al proiectului se referă la promovarea produselor turistice specifice culturale ale judeţului Arad sub formă de circuite cultural-turistice, astfel încât să se ajungă la o creştere a numărului de turişti, dar şi la o dezvoltare economică şi socială eficientă a judeţului, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

Localizarea proiectului este în judeţul Arad, după cum urmează:

- Oraşe: Arad, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica.

- Comune: Bata, Bârzava, Brazii, Covăsânţ, Craiva, Dezna, Dieci, Fântânele, Frumuşeni, Ghioroc, Hălmagiu, Hălmăgel, Mişca, Păuliş, Petriş, Pleşcuţa, Săvârşin, Secusigiu, Socodor, Şiria, Târnova, Vărădia de Mureş, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zerind.

Proiectul prevede promovarea turistică a circuitelor culturale: “Drumul Vinului”, “Pe urmele istoriei arădene - un circuit al cetăţilor, siturilor arheologice şi al ansamblurilor arhitecturale”, “Descoperă pacea sufletească –

un circuit cultural, spiritual şi ecumenic” .

Promovarea acestor produse turistice se realizează cu ajutorul activităţilor de marketing specifice: participarea la târguri şi expoziţii de turism în ţară, elaborarea de albume, ghiduri turistice, pliante, hărţi turistice, postere, DVD-uri turistice, cărţi poştale, spot TV de promovare turistică, apariţii în cadrul unei emisiuni TV şi montarea de panouri turistice informative.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţi de turiştii români, în special, care vor vizita circuitele turistice promovate de acest proiect în localităţile: Arad, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica, Bata, Bârzava, Brazii, Covăsânţ, Craiva, Dezna, Dieci, Fântânele, Frumuşeni, Ghioroc, Hălmagiu, Hălmăgel, Mişca, Păuliş, Petriş, Pleşcuţa, Săvârşin, Secusigiu, Socodor, Şiria, Târnova, Vărădia de Mureş, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zerind. Beneficiarii indirecţi sunt reprezentaţi de populaţia din localităţile judeţului Arad, cei

461.791 locuitori.

Valoarea totală a proiectului : 1.040.399,84 lei

Data începerii proiectului: 30.09.2010

Data finalizării proiectului: 29.09.2013


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentare Descarcă