1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Eficientizarea organizaționala la nivelul Consiliului Județean Arad și a instituțiilor subordonate

Eficientizarea organizaționala la nivelul Consiliului Județean Arad și a instituțiilor subordonate

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

EFICIENTIZAREA ORGANIZAŢIONALĂ LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD ŞI A INSTITUŢIILOR SUBORDONATE – cod SMIS 16095

Consiliul Judeţean Arad, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 15.02.2011 Contractul de Finanţare pentru proiectul „Eficientizarea organizaţională la nivelul Consiliului Judeţean Arad şi a instituţiilor subordonate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.”

Obiectivul general al proiectului se referă la formarea profesională continuă a personalului Aparatului Propriu de Specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi al instituţiilor subordonate pentru a oferi servicii de calitate, astfel încât să se ajungă la o administraţie publică eficientă şi eficace în beneficiul socio-economic al cetăţenilor judeţului Arad, precum şi îmbunătăţirea structurală şi de proces a managementului resurselor umane în administraţia publică locală (judeţeană).

Grupul ţintă al prezentului proiect este reprezentat de personalul Aparatului Propriu de Specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi al instituţiilor subordonate – în total 180 de persoane. UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

Proiectul prevede atât elaborarea unei analize diagnostic privind managementul resurselor umane la nivelul Consiliului Judeţean Arad, cât şi îmbunătăţirea cunoştinţelor a 180 persoane din cadrul Aparatului Propriu de Specialitate al Consiliului Judeţean Arad şi din instituţiile subordonate, în domenii precum: ECDL Start, ECDL Complet, MS Project (Microsoft Project), Gestionarea financiară a resurselor publice, Metode de elaborare a documentaţiei economice a proiectelor - Analiza Cost – Beneficiu, Teme Orizontale ale Politicilor Uniunii Europene (Egalitatea de Şanse, Dezvoltarea Durabilă şi Protecţia Mediului, Eficienţă Energetică şi Societatea Informaţională), Achiziţii publice, Managementul resurselor umane, Programe informatice: Archicad, Autocad, Corel Draw, Metodologia de elaborare a documentaţiei tehnice - Devizul general, Limba engleză business, Limba maghiară

Valoarea totală a proiectului este de 732.000 lei din care:

- 622.200 lei (85%) – contribuţia nerambursabilă din partea Uniunii Europene ;

- 95.160 lei (13%) – contribuţia naţională;

- 14.640 lei (2%) – cofinanţarea Consiliului Judeţean Arad.

TVA-ul aferent valorii eligibile a proiectului este de 175.680 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate sunt invitate să contacteze Managerul de proiect: Lucica CHIŞBORA, director executiv – Direcţia Programe de Dezvoltare, Consiliul Judeţean Arad, tel. 0357/731.296, fax. 0257/211.411, e-mail: adar@clicknet.ro.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Analiza diagnostic proiect Descarcă
Prezentare Descarcă