1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2005

Şedinţă ordinară 30.03.2005

 30.03.2005

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Ordine de zi+

Proces-verbal+