1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2007

Şedinţă extraordinară 13.12.2007

 13.12.2007

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Ordine de zi+

Proces-verbal+