1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2009

Şedinţă ordinară 26.02.2009

 26.02.2009

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Ordine de zi+

Proces-verbal+