1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2009

Şedinţă extraordinară 01.10.2009

 01.10.2009

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Ordine de zi+

Proces-verbal+