1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2010

Şedinţă extraordinară 07.04.2010

 07.04.2010

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Ordine de zi+

Proces-verbal+