1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2013

Şedinţă ordinară 27.03.2013

 27.03.2013

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Ordine de zi+

Proces-verbal+