1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2014

Şedinţă extraordinară 14.10.2014

 14.10.2014

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Ordine de zi+

Proces-verbal+