1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2019

Şedinţă ordinară 25.04.2019

 25.04.2019

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Minută+

Ordine de zi+

Proces-verbal+