1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2020

Şedinţă extraordinară 20.11.2020

 20.11.2020

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Minută+

Ordine de zi+

Proces-verbal+