1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Anunturi
  4. Anunţ privind actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Arad (P.A.T.J. Arad)

Anunţ privind actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Arad (P.A.T.J. Arad)

Tip anunt: Altele / Data publicare: 30.07.2020 / Expira: 31.08.2020
Departament: Directia Arhitect Sef

 

 

 

 

                                              ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN  ARAD

310003 -  Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

                          

     Tel. 0040-357-731100                                                        Fax. 0040-357-731280

                                  http://www.cjarad.ro                                                           consiliul@cjarad.ro

                                                                                                 16812/24.07.2020

                                                                                                                      

                                            

ANUNȚ PUBLIC

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, ale Ordinului nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 și ale Ordinului nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și ale Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului din județul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 79/25.03.2011 – se face cunoscută publicului demararea actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Arad (P.A.T.J. Arad) și elaborarea studiilor de fundamentare cu caracter analitic și prospectiv.

Inițiator: Consiliului Județean Arad

Elaborator: S.C. Urban Team S.R.L.

Studiile de fundamentare privind actualizarea P.A.T.J. Arad sunt puse la dispoziția publicului spre consultare în perioada 31.07.2020-31.08.2020 și pot fi studiate la:

    •  Sediul Direcției Arhitect Șef a Consiliului Județean Arad, Str.  Gheorghe Popa de Teiuș nr. 1 bis, Arad, Jud. Arad, în zilele de marți și joi, în intervalul orar 14,00-16,00

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ PROPUNERI, CERINȚE SAU OPȚIUNI

 

privind actualizarea P.A.T.J. Arad, la sediul Consiliului Județean Arad, Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Jud. Arad, în perioada 01.09.2020-15.09.2020.

Propunerile și opțiunile sunt utile în vederea stabilirii cerințelor de actualizare a P.A.T.J. Arad.

Persoanele de contact responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt Mandl Daiana și Popan Miron, consilieri în cadrul Direcției Arhitect Șef.

Telefon: 0357731295, e-mail: arhitect.sef@cjarad.ro

Răspunsul la propunerile, cerințele și opțiunile transmise în scris, va fi pus la dispoziția publicului prin publicare pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, www.cjarad.ro/anunturi și prin afișare la sediul Consiliului Județean Arad, Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Jud. Arad și la sediul Direcției Arhitect Șef, str. Gheorghe Popa de Teiuș, nr.1 bis, Arad, Jud. Arad.

 Documente ataşate:

Studiu de fundamentare - Prognoza privind evolutia activitatilor 30.07.2020 Descarcă fişierul
Studiu de fundamentare - Prognoza privind evolutia populatiei 30.07.2020 Descarcă fişierul
Studiu privind caile majore de comunicatii si transport 30.07.2020 Descarcă fişierul
Studiu privind caile majore de comunicatii si transport Anexa 1 30.07.2020 Descarcă fişierul
Studiu privind caile majore de comunicatii si transport Anexa 2 30.07.2020 Descarcă fişierul
Studiu privind caile majore de comunicatii si transport Anexa 3 30.07.2020 Descarcă fişierul
Studiu privind zonele de risc 30.07.2020 Descarcă fişierul
Anunţ privind actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Arad (P.A.T.J. Arad) 30.07.2020 Descarcă fişierul