1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Ştiri de ultimă oră
  4. Anunt mediu

Anunt mediu

13.07.2018
CONSILIUL JUDETEAN ARAD titular al proiectului "MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREŞ, PENTRU FUNCTIUNEA DE CENTURA EST ARAD _ FAZA DTAC" propus a fi realizat in municipiul Arad, comuna Fintinele, comuna Vladimirescu, jud. Arad anunţă publicul interesat asupra deciziei luate in cadrul Sedinţei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat mai sus. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot "fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiul Mureşului, F.N., de luni până vineri, între orele 08-16, precum şi la următoarea adresă de internet : www.anpm.apmar.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.