1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Ştiri de ultimă oră
  4. Nou cod de conduită la Consiliul Județean Arad

Nou cod de conduită la Consiliul Județean Arad

23.04.2019
Nou cod de conduită la Consiliul Județean Arad

La nivelul Consiliului Județean Arad a avut loc o nouă întâlnire de lucru în cadrul proiectului „Anticor Arad”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, care a pornit de la necesitatea implementării, la nivelul instituției, a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. „Prin acest proiect, ne-am propus creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul Consiliului Județean Arad, prin implementarea unor măsuri absolut necesare în buna desfășurare a activității”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca. Proiectul se derulează pe parcursul a 16 luni, urmând ca în această perioadă să fie elaborate o serie de instrumente noi de lucru.

„Astăzi am prezentat noul cod de conduită etică ce urmează a fi implementat în Consiliul Județean Arad în perioada următoare. Am avut în vedere, la elaborarea acestui document, cele mai recente modificări ale legislației referitoare inclusiv la protecția datelor cu caracter personal”, a declarat Gabriela Chiricheu, directorul Direcției Programe de Dezvoltare.

Printre rezultatele proiectului se numără:

ü  Cod de conduită elaborat și implementat la nivelul UAT Județul Arad;

ü  Elaborarea a 6 proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedura privind declararea averilor, procedura privind transparența decizională, procedura privind accesul la informații, procedura privind declararea cadourilor, procedura privind evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate, procedura privind consilierea etică a angajaților);

ü  Derularea unei campanii de informare în vederea creșterii gradului de conștientizare, a nivelului de educație anticorupție și a promovării bunelor practici anticorupție, organizată în 11 localități din județul Arad, adresată personalului și aleșilor locali din autoritățile publice locale;

ü  Curs de formare privind etica și integritatea adresat consilierilor de etică, personalului de conducere din cadrul UAT Județul Arad și consilierilor județeni.

Valoarea totală a proiectului este de 373.907,08 lei, contribuția CJA fiind de (2%): 7.478,15 lei.

 


Galerie Foto: