1. Consiliul Judetean Arad
  2. Conducere
  3. Vicepreședinți

Vicepreședinți

Boghicevici Claudia - 22.06.2016 - 01.02.2019

Claudia BOGHICEVICI

Curriculum Vitae

 

Informaţii personale

E-mail

cabinet.boghicevici@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data şi locul naşterii

11/10/1975, ARAD/ ARAD/ROMANIA

Experienţa profesională

* Perioada (de la - până la)

Decembrie 2012-prezent  - Deputat Parlamentul Romaniei, Camera Deputaţilor

Februarie-mai 2012 – Ministru, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

2008 - 2012 - Deputat Parlamentul Romaniei, Camera Deputaţilor

2005 - 2008 - Director general adjunct economic - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

2003 - 2005 - Şef serviciu financiar - contabil - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

2002 - 2003 - Inspector de specialitate - Compartimentul Corp Control - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

2000 - 2002 - Auditor public intern - Compartimentul audit public intern - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

1995 - 2000 - Invăţător - Casa de fete - educare copii şi tineri - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului


 

* Numele şi adresa angajatorului

Parlamentul Romaniei - Camera Deputaţilor str. Izvor, nr. 2-4


 

* Funcţia sau postul ocupat

Deputat


 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitati legislative

Educaţie şi formare

* Perioada (de la - până la)

1990 - 1995 - Liceul Şcoala normală “Dimitrie Ţichindeal” - diplomă bacalaureat

1995 - 1999 - Universitatea “Aurel Vlaicu” - Facultatea de ştiinţe economice - secţia - finanţe bănci - diplomă licenta

2002 - 2003 - Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Stiinţe Economice - “Managementul financiar, juridic şi contabil al firmei”- master

2003 - 2004 - Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Drept “Drept administrativ şi statutul funcţionarului public”- master

2004 - 2005 - Universitatea “Aurel Vlaicu” - Facultatea de ştiinţe economice - secţia - Management şi finanţare în administraţia publică-Master - diplomă master

2004 - 2007 - C.E.C.C.A.R. - Curs expert contabil - diplomă expert contabil

2004 - 2010 - Universitatea de Vest Timişoara - Facultatea de ştiinţe economice - secţia - „Finanţarea externă a serviciilor publice specializate de protecţia drepturilor copilului” -Doctorat diploma - titlu doctor

2006 - 2009 - Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Stiinţe Umaniste, Politice şi Administrative - Cunoştinţe despre administraţie publică şi ştiinţe politice / Relaţii internaţionale şi studii europene

2009 - 2010 - Universitatea “Titu Maiorescu” Bucuresti - “Relaţii internaţionale şi diplomaţie “ - Master - diplomă master

2010 - Universtatea Naţională de Apărare “Carol I“- Colegiul Naţional de Apărare - diplomă

2010 - Academia Naţională de Informaţii - “Colegiul Naţional de Informaţii “- diplomă

2010 - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - “Curs de Înalţi Funcţionari Publici”- diplomă


 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

- Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

- Universitatea de Vest Timişoara

- Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti

- Universtatea Naţională de Apărare “Carol I“

- Academia Naţională de Informaţii

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici


 

* Domeniul studiat

Economie, finanţe - asigurări, administraţie, management, relaţii internaţionale, securitate naţională


 

* Tipul calificării/diploma obţinută

Licenţiat în economie


 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Doctorat Masterat Perfecţionare Superior


 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

Competenţe IT

ECDL


 

Limba maternă

Română


 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

Nivel european (*)    

Limba Engleză

 

Limba Franceză

 

Inţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

utilizator experimentat

C2

utilizator experimentat

C2

utilizator experimentat

C2

utilizator experimentat

C1

utilizator experimentat

B2

utilizator independent

B2

utilizator independent

B2

utilizator independent

B2

utilizator independent

B1

utilizator independent

 


 

Aptitudini şi competenţe sociale

- angajarea în relaţii de parteneriat cu instituţii având responsabilităţi similare - participarea la propria dezvoltare profesională şi a angajaţilor din subordine - promovarea unui sistem de valori morale şi civice faţă de grupurile marginalizate, copii şi adulţi în dificultate, persoane cu handicap


 

Aptitudini şi competenţe organizatorice

- comunicarea la nivel profesional foarte bună - disponibilitate pentru program prelungit şi condiţii de stres - capacitate de coordonare a unui numar mare de angajaţi


 

Aptitudini şi competenţe tehnice

Permis european E.C.D.L.


 

Permis de conducere

Categoria B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


Declaratii de avere si interese

Declaratie de avere - 26.02.2019 - Boghicevici Claudia 27.02.2019 Descarcă fişierul
Declaratie de interese - 26.02.2019 - Boghicevici Claudia 27.02.2019 Descarcă fişierul
Declaratie de avere incetare mandat 07.02.2019 Descarcă fişierul
Declaratie de interese incetare mandat 07.02.2019 Descarcă fişierul
Raport de Activitate 2018 - Boghicevici Claudia 01.02.2019 Descarcă fişierul
Declaratie de avere - 22 Mai 2018 - Boghicevici Claudia 30.05.2018 Descarcă fişierul
Declaratie de interese - 22 Mai 2018 - Boghicevici Claudia 30.05.2018 Descarcă fişierul
Raport de activitate 2017 30.01.2018 Descarcă fişierul
Declaratie de avere - 13 Iunie 2017 - Boghicevici Claudia 26.06.2017 Descarcă fişierul
Declaratie de interese - 13 Iunie 2017 - Boghicevici Claudia 26.06.2017 Descarcă fişierul
Raport de Activitate 2016 - Boghicevici Claudia 27.01.2017 Descarcă fişierul
Declaratie de avere - 05 Iulie 2016 - Boghicevici Claudia 21.07.2016 Descarcă fişierul
Declaratie de interese - 05 Iulie 2016 - Boghicevici Claudia 21.07.2016 Descarcă fişierul