1. Consiliul Judetean Arad
  2. Organizare
  3. Aparat de specialitate
  4. Declaraţii de avere şi interese - 2021

Declaraţii de avere şi interese - 2021

Numele și prenumele Funcția Declaratia   de avere Declaratia de interese
 Stoian Madona Maria Administrator public martie 2021 martie 2021
Compartiment Control Intern Managerial
Bej Mariana Otilia Consilier aprilie 2021 aprilie 2021 
Bocşa Teodora Consilier    
Breban Roxana Maria Consilier    
Bilţi Raluca Simina Consilier ianuarie 2021 ianuarie 2021
Secretar general al Judeţului
Lupu Silvana Daniela Secretar General al Județului    
Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative
Hanc Laura Carmen Consilier Juridic    
Glogovicean Doina Consilier    
Neamțiu Elena Cristina Consilier    
Popa Patricia Oana Consilier Juridic    
Serviciul Juridic şi Executări Silite
Jurj Daniel  Șef serviciu     
Compartimentul Juridic
Glaser Andrea Brigitte Consilier juridic     
Anca Claudiu Consilier juridic    
Jalonschi Lavinia Claudia Consilier juridic     
Toderiţa Cindy-Delia Consilier juridic    
Toba Andreea Paula Consilier Juridic    
Compartimentul Executări Silite
Neagu Claudia Florina Consilier Juridic    
Malea Valentina Mirela Consilier Juridic    
Biroul Audit Intern 
Grozi Valy Valentina  Șef birou     
Gîd Olimpia Florica Auditor     
Sabau Eugenia  Auditor    
Pecican Otilia Monica Auditor    
Serviciul Gestiune Resurse Umane
Iancu Lenuţa Şef serviciu februarie 2021 februarie 2021
Cristina Haritina Lavinia Șef serviciu-ex. temp.    
Encev Maria Consilier    
Fekete Ramona Viorela Consilier    
Tamas Rodica Consilier    
Sîrghi Lucia Dorina Consilier

 

 
Fibișan Ofelia Consilier    
Bociort Elena Florentina Consilier    
Serviciul Managementul Spitalelor 
Șeran Mihai Grațian Șef serviciu    
Cristea Cristina Claudia Consilier    
Julean Florica Elena Consilier    
Cristea Gheorghița Consilier    
Ban Bogdan Voicu Consilier    
Măduța Lidia Lavinia Consilier    
Lucaci Nadia Raluca Consilier  martie 2021 martie 2021 
Serviciul Corp Control 
Popa Olimpia Neliana Șef serviciu aprilie 2021 aprilie 2021 
Mânzu Teodora Valentina Consilier    
David Delia Consilier    
Serviciul Achiziții Publice 
Micle Oana Georgiana Șef serviciu    
Balint Silvia Elena Consilier achiziţii publice    
Tudur Teodora Amelita Consilier achiziţii publice martie 2021 martie 2021
Petran Luciana Maria Consilier achiziţii publice  martie 2021 martie 2021 
Bobar Cosmina Flavia Consilier achiziţii publice    
Tamaş Raluca Dorina Consilier achiziţii publice    
Goldea Patricia Consilier achiziţii publice    
Pucea Luciana Consilier achiziţii publice    
Ferencz Monica Consilier achiziţii publice    
Răvaș Claudia Consilier achiziţii publice    
Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat şi Transport
Buda Dan Florin Şef serviciu    
Compartimentul Guvernanță Corporativă şi Ajutor de Stat 
Hodăjeu Dorina- Maria Consilier    
Bolog Daniela Consilier    
Dobrescu Daniela Consilier    
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport
 Tau Ioan Consilier    
 Grapini Ioan Consilier     
 Rus Ghişoiu Alexandra Consilier juridic     
Compartimentul Contractare Servicii Sociale
Sabău Georgheta Valeria Consilier juridic    
Mişcoi Ana Consilier    
Fugătă Angelica Consilier    
Gherman Andrada Oana Consilier    
Direcția Comunicare, Strategii şi Administraţie Publică
Ando Andrei Director executiv    
Serviciul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Jud. Arad
Iancu Mihai Gabriel Şef serviciu-ex. temp.    
Compartiment Informare, Relații Publice și Strategii
Ozarchevici Mihaela Consilier    
Lovas Monica Daniela Consilier    
Oțoiu Andreea Roxana Consilier    
Ostaficiuc Radu Consilier    
Grădinaru Teofil Referent    
Serviciul Relații Externe
Terpea Lavinia Cosmina Consilier    
Manciu Nicoleta Consilier    
Balaban Gabriela Anita Consilier    
Compartimentul Cooperare Instituţională şi Asistenţă Consilii Locale
Şandru Mirela Cosmina Consilier    
Masiş Mirela laura Consilier    
Paulișan Florentina Consilier    
Compartiment Analiză Informatică 
Rus Ciprian Horia Consilier    
Lupeiu Horia Viorel Consilier     
Suciu Ovidiu Mircea Consilier    
Blaga Alexandrea Anamaria Consilier    
Compartiment Managementul Documentelor
Pisău Mircea Ioan Consilier    
Cameniță Florina Cristiana Consilier    
Serviciul Administrativ 
Bondor Flavius Șef serviciu    
Direcția Economică 
Ribovici Gheorghina Director executiv    
Turjuc Liliana Daniela  Director executiv adjunct    
Serviciul Contabilitate 
Todor Maria Șef serviciu    
Maghera Violeta Consilier    
Lupeiu Luminița Consilier    
Todor Lucia Georgeta Consilier    
Bona Petru Bombonel Consilier    
Vasici Simona Adriana Consilier    
Măriuşa Georgina Adina Consilier     
Noghiu Roxana Lavinia Consilier    
Văsăliuț Adriana Elena Consilier    
Compartiment Evidență Patrimoniu 
Bănăduc Elena Monica Consilier    
Ardelean Mariana Consilier    
Compartiment Salarizare
Botaș Maria Corina Consilier    
Melics Ileana Consilier    
Serviciul Buget  
Floruncuț Nicoleta Cristina Șef serviciu    
Iovuța Dana Ioana Consilier    
Catrinescu Mihaela Consilier    
Tomuța Valeria Corina Consilier    
Bunaciu Florica Consilier    
Breje Saveta Mioara Consilier    
Ban Estera Consilier    
Puia Rodica Consilier    
Rada Carmina Consilier    
Serviciul Venituri 
Gherman Marioara Șef serviciu    
Rad Liliana Consilier    
Matica Anca Florica Consilier    
Golomici Simona Consilier    
Cătană Adina Aurelia Consilier    
Rițișan Daniela Georgeta Consilier    
Scorţar Alina Maria Consilier    
Iancu Viorica Consilier    
Lucaci Carmen Alina Consilier    
Compartiment Datorie Publică 
Madarasz Daniela Consilier    
Direcția Arhitect Şef
Vîrvescu Florian Corneliu Arhitect șef    

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Banca de Date Urbane GIS

Ionicioiu Constantin Consilier  februarie 2021 februarie 2021 
Marian Valeriu Consilier    
Mandl Diana Luminița Consilier    
Popan Miron Liviu Consilier    
Horhogea Vasile Consilier    
Sturz Ciprian Consilier    
Serviciul Avizare, Autorizare și Disciplină în Construcții
Fugătă Valentin Mircea Consilier     
Sas Draga Gabriela  Consilier    
Vesa Mihai Referent de specialitate    
Șutac Anca Roberta Consilier juridic    
Direcția Tehnică Investiții
Ciubotaru Ioan Răzvan Director executiv    
Cîrlugea Cristian Gheorghe  Director executiv adjunct

 

 
Ene Florin Răzvan Director executiv adjunct-ex. temp.    
Serviciul Administrare Drumuri și Poduri

Gurău Adrian

Șef serviciu-ex. temp.    
Ciupercea Mia Consilier    
Barbicioiu Vanina Georgiana  Consilier    
Bupte Adriana Alina Consilier    
Balaș Ovidiu Consilier  februarie 2021 februarie 2021
Mocanu Geanina Daniela Consilier    
Compartiment Planificare Lucrări și Pregătire Documentație
Rada Nadia Adela Consilier    
Schweitzer Cristina Vanessa Consilier     
Avram Lorena Alexandra Consilier juridic    
Compartiment Elaborare Avize și Acorduri
Moţiu Gavrilă Cornel Consilier    
Morgovan Gelu Alin Consilier    
Chepețan Alina Bianca Consilier juridic  februarie 2021  februarie 2021
Serviciul Mentenanţă Drumuri și Poduri 
Flore Cristian Ioan Șef serviciu    
Câmpan Gheorghe Consilier    
Cococeanu Mihăiță Minel Consilier    
Coțoi Marcel Ionuț Consilier

martie 2021

martie 2021
Mărcuş Florin Octavian Consilier    
Suciu Dan Consilier  martie 2021  martie 2021
Arusoaiei Florentina Ana Consilier    
Micle Anca Raluca Consilier

februarie 2021

februarie 2021

 februarie 2021

februarie 2021

Biroul Control Utilizare Drumuri Judeţene
Farcaș Ioan Şef birou - ex. temp    
Popa Marian Consilier    
Gîd Ioan Valentin Consilier    
Năstase Adrian Consilier juridic     
Serviciul Investiții și Dezvoltare Rurală
Puşcaş Dorina Șef serviciu    
Ionicioiu Carmen Mariana Consilier  februarie 2021 februarie 2021 
Sabău Viorel Flaviu Consilier    
Bunaciu Pavel Consilier    
Năstase Daniela Consilier    
Munteanu Daniela Consilier     
Pruteanu Anca Consilier    
Panda Elena Consilier    
Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat
Blaga Radu Lucian Şef serviciu  aprilie 2021 aprilie 2021 
Dascălu Roxana Consilier    
Barna Bianca Geanina Consilier juridic

 

 
Popa Ioan Ştefan Consilier    
Pop Laura Referent    
Beleiu Bianca Daniela Consilier    
Hotăran Ovidiu Consilier    
Cherecheș Alexandru Consilier    
Compartiment de Cadastru şi Topografie
Marc Vlad Consilier    
Minea Eugen Paul Referent    
Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo    
Besesek Mihai Şef Serviciu    
Direcţia Programe de Dezvoltare    
Chiricheu Gabriela-Cornelia Director Executiv    
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională    
Cojocaru Alisa Elena Şef Serviciu    
Păcurar Luminiţa Teodora Consilier    
Giurgi Corina Maria Consilier    
Kezdi Delia Consilier    
Vlaicu Liliana Angelica Consilier    
Trînc Floare Livia Consilier    
Neamţiu Neli Anişoara Consilier     
Mureşan Nicoleta Oana Consilier     
Zsori Karoly Consilier    
Compartiment Promovare Investiții
Borbil Dana Maria Consilier    
Compartiment S.M.I.D.S în Jud. Arad și Mediu
Lăzurean Ioana Daniela Consilier    
Toader Mihaela Consilier    
Pantea Ileana Consilier    
Duka Liana Consilier    
Vlasă Maria Daniela Consilier