Prima pagină Consiliul Județean Arad Județul Arad
 
  Administratia locala
Primăria Consiliul Local Comisiile de specialitate ale C L Organigrama Hotărâri ale Consiliului Local Atribuțiile Consiliului Local Contact
  Prezentarea localitatii
Prezentare generală Date istorice Poziția geografică, localizare Relief și climă Învățământ Sănătate Informații social-culturale Sport Utile
  Turism
Prezentare turistică Hărți
Click for Arad, Romania Forecast

» Date istorice

Date istorice

Localitatea Pecica este una din cele mai vechi așezări rurale din județul Arad, fiind locuită încă din epoca bronzului.

Bogăția descoperirilor arheologice din această zonă au dat numele unei importante perioade istorice cunoscută sub denumirea de Cultura Pecica-Periam. Istoria așezărilor Pecica, Bodrogu Vechi, Sederhat și Turnu este strâns legată de evenimentele ce au marcat prin amploare întreaga zonă a

Câmpiei Aradului.

Săpăturile efectuate la Santul Mare, în hotarul orașului, atestă o fortificație din această epocă făcând parte din cultura PERIAM - PECICA. Această cultură s-a transformat apoi într-o cultură a fierului, perioada halstatiana.

Forma actuală a localității a început să se contureze după încetarea ocupației otomane, în secolul XVIII-lea, și din punct de vedere administrativ până în 1960 s-a constituit din două părți: partea estică a fost Pecica Română, iar cea vestică - Pecica Maghiară sau Rovine.


La 3 km se află mănăstirea ortodoxă sârbă din Bezdin, construită în secolul XVI-lea, la 11 km mănăstirea ortodoxă română Hodos-Bodrog, a cărei atestare documentară datează din 1213 și la 10 km se găsesc ruinele mănăstirii lui Ahtum, pomenit în documente din 1204.

Atestările documentare apar începând cu secolul al XIII-lea, când în conscripiile decimale papale din 1333 - 1337 sunt menționate 30 de așezări mici (Ahtumononustura, Poppin, Hodos - Bodrog, Sionda, Basaraga, Marian, Latrian, Pecica propriu - zisă, etc).

Istoria așezărilor Pecica, Bodrogu Vechi, Sederhat și Turnu este strans legată de evenimentele ce au marcat prin amploare întreaga zona a Câmpiei Aradului. Prima atestare documentară a localității datează din anul 1335 când așezarea era cunoscută sub denumirea de Petk. Sederhatul este consemnat doar din anul 1913, Turnu din anul 1333 sub denumirea de Mok și Bodrogu Vechi din anul 1422 sub denumirea de Bodruch.

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ 'SFÂNTA TREIME'

 

În jurul anului 1774, biserica romano-catolică a fost inlocuită cu alta, din cărămidă, edificată pe locul unde se află biserica de astazi. Iconostasul bisericii a fost executat de către cunoscutul pictor arădean Ștefan Tenețchi în anul 1776-1777.

În urma unui uragan și a unui incendiu, în anul 1863 Biserica 'Sfânta Treime' suferă mai multe daune, fiind refacută aproape în intregime și sființită în anul 1887. Forma sa actuală este din urma reparațiilor efectuate în anii 1929-1931, proiectul de restaurare aparținând arhitectului Konrad Richter din Timisoara. În acest an s-a reușit schimbarea întregului acoperiș, lucrare de anvergură care a implicat costuri importante. Pentru anii următori Parohia Romano-Catolică Pecica și-a propus și refacerea interiorului.

 

 

 

CASA LUI PETRU (PERO) SEGHEDINAT

 

În oras, la numărul 183, este o clădire, pe locul căreia s-a aflat casa lui Petru Seghedinat, organizatorul răscoalei din 1735. Aici conducătorii maselor de răsculați români, maghiari și sârbi au dus tratative pentru pregătirea răscoalei. Trădat și arestat la Arad, Petru Seghedinat a fost executat prin tragere pe roată, corpul său fiind spintecat în patru părți, din care una a fost expusă în fața casei sale din Pecica.

 

 

 

FOSTA PRIMĂRIE

 

La primăria veche (la nr. 34), situată în centrul orașului, au avut loc evenimente deosebite. În 1848, masele au ales aici un primar din popor. În 1862, cetățenii comunei au hotărât introducerea limbii române în administrație. În 1922, 400 de țărani au demonstrat tot aici împotriva abuzurilor săvârșite în cadrul reformei agrare.

 

 

Copyright © Consiliul Județean Arad Termeni de utilizare Powered by Portal.connect © QCT connect