1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Sistem informatic pentru gestionarea registrului agricol electronic în județul Arad - SMIS 48375

Sistem informatic pentru gestionarea registrului agricol electronic în județul Arad - SMIS 48375

 

Programul de finanțare: Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 - „Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice ”, Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Valoarea totală a proiectului: 3.171.565  lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 3.108.134lei

Perioada de implementare: 05.12.2013 – 04.11.2015

 S-a implementat un sistem integrat de gestionare a registrului agricol electronic în 15 localități din județ.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentare Descarcă