1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Implementarea, certificarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001 la Consiliul Județean Arad - SIPOCA/SMIS 465/119520 - FINALIZAT

Implementarea, certificarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001 la Consiliul Județean Arad - SIPOCA/SMIS 465/119520 - FINALIZAT

Programul de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cod apel: POCA/209/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
Valoarea totală a proiectului: 272.897,56 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 267.440 lei
Perioada de implementare: iulie 2018 – octombrie 2019
 Se introduce sistemului de management al calității ISO 9001 în Consiliul Județean Arad în vederea optimizării activității acestuia.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Implementarea, certificarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001 la Consiliul Județean Arad Descarcă