1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Integritate prin transparenţă – Anticor Arad - SIPOCA/SMIS 408/116692 - FINALIZAT

Integritate prin transparenţă – Anticor Arad - SIPOCA/SMIS 408/116692 - FINALIZAT

Programul de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică şi sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii şi integrității în cadrul autorităților şi instituțiilor publice, Cod apel: POCA/125/2/2/Creșterea transparenței, eticii şi integrității în cadrul autorităților şi instituțiilor publice.

Valoarea totală a proiectului: 373.907,08 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 366.430 lei

Perioada de implementare: 09.08.2018 – 09.03.2020

 Proiectul urmărește creşterea transparenței, eticii şi integrității la nivelul UAT Județul Arad. În acest scop se  elaborează un cod de conduită și șase proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (proceduri privind declararea averilor, transparența decizională, accesul la informații, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate, consilierea etică a angajaților). Se organizează o campanie de informare în 11 localități din județ și un curs de formare pentru consilierii de etică și angajații instituției.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Rezultate proiect Integritate prin transparenta ANTICOR ARAD Descarcă
Integritate prin transparenţă - ANTICOR ARAD Descarcă