1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Arad - SMIS 125385 - FINALIZAT

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Arad - SMIS 125385 - FINALIZAT

Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea 8.1 A „Ambulatorii”

Valoarea totală a proiectului: 13.685.602 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 13.411.890 lei

Perioada de implementare: 03.12.2018 – 30.09.2019

 Proiectul urmărește creșterea accesibilității serviciilor medicale de calitate. Au fost efectuate lucrări de reabilitare a clădirii Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și a fost dotat cu aparatură medicală de specialitate, inclusiv un echipament de imagistică medicală prin rezonanță magnetică nucleară (RMN).


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Arad Descarcă