1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Îmbunătățirea accesului populației din judetul Arad la servicii medicale de urgență - SMIS 125384 - FINALIZAT

Îmbunătățirea accesului populației din judetul Arad la servicii medicale de urgență - SMIS 125384 - FINALIZAT

Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea 8.2 B „Unități de primiri urgențe”

Valoarea totală a proiectului: 5.957.809,95 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 5.838.654 lei

Perioada de implementare: 03.12.2018 – 31.08.2019

 Prin proiect a fost dotată Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean Arad cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum şi echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Îmbunătățirea accesului populației din judetul Arad la servicii medicale de urgentă Descarcă