1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Probleme comune, soluţii comune - îmbunătăţirea cooperării între administraţiile publice ale judeţelor Arad şi Bekes - ROHU 204

Probleme comune, soluţii comune - îmbunătăţirea cooperării între administraţiile publice ale judeţelor Arad şi Bekes - ROHU 204

Programul de finanțare: Programul INTERREG VA România -Ungaria, Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni, Prioritatea de investiție 11/b Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 131.050 Euro

Valoarea finanțării nerambursabile: 128.430 Euro

Perioada de implementare: 01.12.2018 – 30.04.2023

 Este un proiect destinat îmbunătățirii cooperării dintre județul Arad și județul Bekes, fiind realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Bekes și Biblioteca Județeană A.D. Xenopol Arad. Se reactivează și reorganizează Comisia Mixtă Arad-Bekes prin organizarea a câte 2 întâlniri profesionale  pe temele: managementul riscului, turism, sănătate, cultură şi patrimoniu şi relații transfrontaliere, transport şi infrastructură. La final se ține 1 workshop în cadrul căruia se elaborează un plan de activități pe termen mediu (2 ani) pentru comisia mixtă. Tot în cadrul proiectului este renovată și dotată sala Iuliu Maniu de la sediul Consiliului Județean Arad de pe Bd. Revoluției nr.. 81

Sala Iuliu Maniu are o valoare arhitecturală și istorică deosebită, lucrările de renovare și restaurare fiind complexe și fiind estimate la 1.684.000 lei. Diferența necesară realizării investiției va fi suportată de bugetul Consiliului Județean Arad.

Lucrările de restaurare au fost demarate în luna aprilie 2020, în urma încheierii contractului de lucrări nr. 15/2020 cu contractorul Research Consorzio Stabile Societa Consortile ARL

Biblioteca Județeană A.D. Xenopol Arad editează și tipărește un dicționar de valori gastronomice comune.

www.interreg-rohu.eu


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Probleme comune, soluţii comune - îmbunătăţirea cooperării între administraţiile publice ale judeţelor Arad şi Bekes Descarcă