1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Modernizare DJ 709 km 0+800 ... 30+700 Arad - Pîncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000 ... 21+000 şi 26+000 ... 36+300 Buteni – Pîncota - SMIS 118008

Modernizare DJ 709 km 0+800 ... 30+700 Arad - Pîncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000 ... 21+000 şi 26+000 ... 36+300 Buteni – Pîncota - SMIS 118008

Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 139.257.687 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 136.307.120 lei

Perioada de implementare: 25.05.2017 – 31.12.2021

 Se modernizează 29,82 km între Arad și Pîncota și 31,27 km între Pîncota și Buteni, adică un total de 61,09 km.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Modernizare DJ 709 km 0+800 ... 30+700 ARAD - PÎNCOTA şi Reabilitare DJ 792C, km 0+000 ... 21+000 şi 26+000 ... 36+300 BUTENI – PÎNCOTA Descarcă