1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență - ROHU 72

Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență - ROHU 72

Programul de finanțare: Programul INTERREG VA România -Ungaria, Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, Prioritatea de investiție 5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.178.222 Euro

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.154.645,78 Euro

Perioada de implementare: 01.05.2019 – 30.11.2023

Proiectul vizează îmbunătăţirea cooperării, interoperativităţii şi capacităţii instituţionale de prevenţie şi acoperire a riscurilor în zona transfrontalieră, în situaţiile de urgenţă, prin abordarea riscurilor specifice, asigurarea răspunsului optim în caz de dezastre şi dezvoltarea unor sisteme comune de management ale catastrofelor. Este realizat în parteneriat cu ADIVEST ( Beneficiar Lider de Proiect), Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul Timiș, DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú, Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

În cadrul proiectului, județul Arad va fi dotat cu echipamente specifice de operare şi intervenţie

UAT Judetul Arad: - 3 ambulanţe pentru asistenţă medicală de urgenţă tip B2; - 1 vehicul de intervenţie pompieri, cu apa şi spumă (5.000 l) - 1 autobuz penru transportul personalului la locul de intervenţie (32 de locuri) - 20 pompe electrice, 20 cabluri de alimentare cu energie electrică, 80 furtune tip C - 20 echipamente de protecţie; - 1 cisternă pentru apă (alimentare populaţie zone sinistrate) - 1 vehicol pentru intervenţii la înălţime (până la 20 m) - 2 ATV-uri pompieri;

 

www.interreg-rohu.eu


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentarea proiectului Descarcă
Rezumatul proiectului (HU) Descarcă
Rezumatul proiectului (EN) Descarcă
Plan de comunicare Descarcă
Poster Descarcă