1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad - SIPOCA/SMIS 676/129702 - FINALIZAT

Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad - SIPOCA/SMIS 676/129702 - FINALIZAT

Programul de finanțare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Valoarea totală a proiectului: 466.480,00 lei

Perioada de implementare: 09.09.2019 - 08.08.2021

Prin proiect se urmărește îmbunătățirea capacității de planificare strategică la nivelul județului Arad și se vor elabora Strategia de dezvoltare a Județului Arad pentru perioada 2021-2027 și  două strategii sectoriale (Cultură, Eficiență energetică) pentru perioada 2021-2027.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Rezultate proiect - Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad Descarcă
Promovarea politicilor publice la nivelul județului Arad Descarcă