1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad - SMIS 16826

Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad - SMIS 16826

 Programul de finanțare: Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013, Axa prioritară 2 -  Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 112.324.234 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 98.704.026 lei

Perioada de implementare: 22.02.2010 – 31.01.2018

Prin proiect s-a  creat un sistem de gestionare a deşeurilor şi colectarea selectivă a acestora conform standardelor europene.

O primă măsură a vizat eliminarea depozitelor neconforme şi întâmplătoare de deşeuri prin crearea facilităţilor necesare colectării, transportării şi depozitării acestora în deponee ecologice. Depozitele neconforme din oraşele Arad, Nădlac, Pecica, Sântana, Curtici, Pâncota, Chişineu Criş, Ineu, Sebiş,  au fost închise iar terenul reabilitat.  În localităţile Chişineu Criş, Ineu, Sebiş, Bârzava s-au construit staţii de transfer care preiau deşeurile dintr-o zonă mai largă, le încarcă în mijloace de transport de mare capacitate pentru a fi duse la deponeul ecologic de la Arad.

O altă măsură a fost  reducerea cantităţii de deşeuri depozitate. În aces scop se implementează colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile atât în mediul urban cât şi în cel rural, distribuindu-se containere și pubele în localitățile județului. Staţia de transfer de la Ineu are o unitate de sortare a deşeurilor reciclabile şi una de compostare a  deşeurilor biodegradabile, o staţie de compostare fiind construită şi la Arad. Au fost achiziționate 17 vehicule de colectare, compactare și transport deșeuri şi un concasor mobil pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări pentru valorificarea acestor tipuri de deşeuri


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Referat Descarcă
Anexa PJDC 8-1 Calcul costuri Descarcă
PJGD Arad Var finala 15 Ianuarie 2008 Descarcă