1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Promovarea turismului arădean prin circuite culturale - SMIS 17539

Promovarea turismului arădean prin circuite culturale - SMIS 17539

Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 “Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”

Valoarea totală a proiectului: 1.040.399,84 lei

Valoarea finanțării nerambursabile:

Perioada de implementare: 30.09.2010 - 29.09.2013

 În scopul promovării județului Arad ca destinație turistică, urmărind dezvoltarea economică și socială eficientă a județului, cu respectarea  principiilor dezvoltării durabile și protecției mediului, au fost identificate trei circuite turistice culturale: ”Drumul Vinului”, “Pe urmele istoriei arădene - un circuit al cetăților, siturilor arheologice și al ansamblurilor arhitecturale”, “Descoperă pacea sufletească – un circuit cultural, spiritual și ecumenic”.

Cele trei produse turistice au fost promovate  cu ajutorul activităților de marketing specifice: participarea la târguri și expoziții de turism în țară, elaborarea de albume, ghiduri turistice, pliante, hărți turistice, postere, DVD-uri turistice, cărți poștale, spot TV de promovare turistică, apariții în cadrul unei emisiuni TV și montarea de panouri turistice informative.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Prezentare Descarcă