1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Eficientizarea organizaționala la nivelul Consiliului Județean Arad și a instituțiilor subordonate - SMIS 16095

Eficientizarea organizaționala la nivelul Consiliului Județean Arad și a instituțiilor subordonate - SMIS 16095

Programul de finanțare: Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”, Axa prioritară 1 „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenție 1.3 „Îmbunătățirea eficacității organizaționale”, Operațiunea „Module de pregătire în domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor, etc.”

Valoarea totală a proiectului: 732,000.00 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 699,330.00 lei

Perioada de implementare: 15 februarie 2011 - 15 august 2012

 Au fost realizate 12 module de training cu participarea a 180 cursanți din cadrul instituției, în domeniile: limbi străine, ECDL, achiziții publice, managementul resurselor umane, metodologia de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, programe informatice, teme orizontale ale politicilor Uniunii Europene. Pentru îmbunătățirea structurală și de proces a managementului resurselor umane la nivelul Consiliului Județean Arad a fost elaborată o analiză - diagnostic privind managementul resurselor umane la nivelul instituției.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Analiza diagnostic proiect Descarcă
Prezentare Descarcă