1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Sedinte de Consiliu
  4. Sedinţe de Consiliu - 2023

Şedinţă ordinară 31.01.2023

 31.01.2023

Programare şedinţe pe comisii şi plen+

Convocare+

Minută+

Ordine de zi+

Proces-verbal+