1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Societati Comerciale
  4. AJUTOR DE STAT

AJUTOR DE STAT

Data publicare: 14.04.2022

Documente ataşate:

Denumirea documentelorData publicare Descarcă
Anunț de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat20.04.2022 Descarcă
Formular 1-Cerere solicitare ajutor de stat 20.04.2022 Descarcă
Formular 2 - Declarație pe propie răspundere privind respectarea standardelor de siguranță 20.04.2022 Descarcă
Formular 3-Declarație pe propie răspundere privind ajutoarele de stat acordate companiei aeriene 20.04.2022 Descarcă
Formular 4 -Declarație pe propia răspundere privind deciziile C.E. de recuperare a unui ajutor de stat 20.04.2022 Descarcă
Formular 5 - Declarație pe propie răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” 20.04.2022 Descarcă
Formular 6- Structura Planului de Afaceri20.04.2022 Descarcă
Formular 7- Angajament privind efectuarea de zboruri regulate de pe/către Aeroportul Arad pe o perioadă de 12 luni 20.04.2022 Descarcă
Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene de pe aeroportul Arad în contextul crizei economice generate de pandemia Covid-1920.04.2022 Descarcă
Call for operators- concerning the opening of the call for requests for the state aid based on the State Aid20.04.2022 Descarcă
Form 1 -Petition request of state aid20.04.2022 Descarcă
Form 2- Personal Statement concerning the compliance with the safety standards 20.04.2022 Descarcă
Form 3- Personal Statement concerning state aids awarded to airline companies in Romania 20.04.2022 Descarcă
Form 4- Personal Statement concerning the E.C. Decisions for the recovery of a state aid20.04.2022 Descarcă
Form 5- Personal Statement concerning the lack of compliance with the "company in a difficult situation" category20.04.2022 Descarcă
Form 6- Business Plan Structure20.04.2022 Descarcă
Form 7- Commitment Concerning the performance of regular flights to and from Arad International Airport for a period of 12 months 20.04.2022 Descarcă