1. Consiliul Judetean Arad
  2. Instituții publice
  3. Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

 Pentru accesarea site-lui institutiei : 

Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad – D.G.A.S.P.C. a fost înfiinţată prin hotărârea nr. 159/19.11.2004 aparţinând Consiliului Judeţean Arad, prin comasarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Serviciului Public de Asistenţă Socială. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad este instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean şi realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Misiune

Misiunea D.G.A.S.P.C. Arad este reprezentată de aplicarea la nivel judeţean a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă  familial şi comunitar.

Pentru ca o organizaţie să poată fi condusă şi să funcţioneze cu succes este necesar ca aceasta să fie coordonată şi controlată într-un mod sistematic şi transparent. Succesul poate rezulta din implementarea şi menţinerea unui sistem de management care este proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei luând în considerare necesităţile tuturor părţilor interesate. Activitatea de management a unei organizaţii include printre alte categorii de management, managementul calităţii. D.G.A.S.P.C. Arad a conştientizat faptul că implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al calităţii a devenit o necesitate în ceea ce priveşte calitatea serviciilor prestate şi astfel, în anul 2008 a obţinut certificarea ISO (International Organization for Standardization – SR EN ISO 9001:2008)


Anunturi

Documente ataşate:

Nu sunt informatii.