1. Consiliul Judetean Arad
  2. Organizare
  3. Aparat de specialitate
  4. Declaratii de avere si interese - 2017

Declaratii de avere si interese - 2017

Numele și prenumele Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Stoian Gheorghe  Administrator public  iunie 2017   iunie 2017
Compartimentul Control Intern Managerial
Dodean Roxana Maria Consilier iunie 2017 iunie 2017
Tutuianu Raluca  Consilier aprilie 2017 aprilie 2017
Birou Audit Intern   
Grozi Valy Valentina (Șef birou ex. temp.)  Șef birou   iunie 2017  iunie 2017
Gid Olimpia Florica Auditor  iunie 2017  iunie 2017
Pecican Otilia Monica  Auditor  iunie 2017  iunie 2017
Sabau Eugenia Auditor  iunie 2017  iunie 2017
Serviciul Gestiune Resurse Umane   
Iancu Lenuţa Șef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Encev Maria Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Cristina Haritina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Iordache Florentina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Tămaş Rodica Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Sarghi Lucia Dorina Consilier   ianuarie 2017   ianuarie 2017
Fibișan Ofelia Consilier   ianuarie 2017   ianuarie 2017
Ruja Ana Persida (plecare) Consilier iunie 2017 iunie 2017
Hălmăgean Claudia Consilier septembrie 2017 septembrie 2017
Serviciul Managementului Spitalelor   
Seran Mihai Gratian  Șef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Julean Florica Elena Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Cristea Cristina Claudia Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Cristea Gheorghița Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Măduţa Lidia Lavinia  Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Ban Bogdan  Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Serviciul Corp Control      
Neda Bogdan Șef serviciu  ianuarie 2017   ianuarie 2017
Frunză Carmen Consilier ianuarie 2017 ianuarie 2017
Frunză Carmen- plecare Consilier martie 2017 martie 2017
Popa Olimpia Neliana Consilier aprilie 2017 aprilie 2017
Mânzu Teodora Valentina Consilier iunie 2017 iunie 2017
Noghiu George Eugen Consilier august 2017 august 2017
Compartimentul Monitorizare Soc.Com. Regii Autonome şi ADI   
Pîrjol Diana Consilier ianuarie 2017  ianuarie 2017
Dinga Stefania Patricia Consilier juridic

 ianuarie 2017

iunie 2017

  ianuarie 2017

iunie 2017

Buda Dan Florin Consilier iunie 2017  iunie 2017
Hodăjeu Dorina Maria Consilier octombrie 2017 octombrie 2017
Direcția Comunicare și Strategii   
Ando Andrei Director executiv   iunie 2017  iunie 2017
Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe   
Pop Consuela Lidia (Șef serviciu ex. temp.)  Șef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Cernea Claudiu Iosif Consilier  iunie 2017  iunie 2017
 Balaban Gabriela Anita Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Mariş Mirela Laura Consilier iunie 2017  iunie 2017
Terpea Lavinia Cosmina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Flore Ana Maria Consilier  martie 2017 martie 2017
Șandru Mirela Adriana Consilier august 2017 august 2017
Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a Judeţului Arad   
Moţiu Daliana Lorena Șef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Compartimentul Informare, Relații Publice și Mass Media   
Ozarchevici Mihaela Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Lovas Monica Daniela   Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Ostaficiuc Radu  Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Oţoiu Andreea Roxana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Grădinaru Teofil Marius Referent  iunie 2017  iunie 2017
Bunaciu Diana Consilier martie 2017 martie 2017
Compartimentul Analiză Informatică   
Popa Ioan Lucian Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Gozman Crăciun Consilier

 iunie 2017

decembrie 2017 (plecare)

 iunie 2017

decembrie 2017 (plecare)

Lupeiu Horia Viorel Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Suciu Ovidiu Mircea Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Roibu Marius Ovidiu Consilier  ianuarie 2017  ianuarie 2017
    
Lupu Silvana Secretar al județului  iunie 2017  iunie 2017
Serviciul Juridic Contencios Administrativ   
Jurj Daniel Vasile  (Șef serviciu ex. temp.)  Șef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Glaser Andrea Brigitte Consilier Juridic  iunie 2017  iunie 2017
Luncan Ramona Monica Consilier Juridic  iunie 2017  iunie 2017
Chiş Maria Consilier juridic  iunie 2017  iunie 2017
Glogovicean Doina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Neamţiu Elena Cristina Consilier iunie 2017   iunie 2017
Hanc Laura Carmen Consilier juridic ianuarie 2017 ianuarie 2017
Hanc Laura Carmen  Consilier juridic martie 2017 martie 2017
Hanc Laura Carmen Consilier juridic aprilie 2017 aprilie 2017
Anca Claudiu Consilier juridic

ianuarie 2017

iunie 2017

ianuarie 2017

iunie 2017

Crac Mirela (plecare) Consilier juridic martie 2017 martie 2017
Verișan Patricia Oana Consilier juridic iunie 2017 iunie 2017
Jalonschi Lavinia Claudia Consilier juridic septembrie 2017 septembrie 2017
Direcţia Administraţie Publică      
Petrica Aurel Director executiv  iunie 2017  iunie 2017
Compartimentul Managementul Documentelor      
Pisău Mircea Ioan Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Cameniţă Florina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Bej Mariana Otilia Consilier

 ianuarie 2017 

iunie 2017

 ianuarie 2017 

iunie 2017

Compartimentul Contracte Servicii Socioale      
Mişcoi Ana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Fugătă Angelica Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Sabău Georgeta Valeria Consilier juridic  ianuarie 2017 ianuarie 2017 
Gherman Andrada Oana Consilier

aprilie 2017

august 2017

aprilie 2017

august 2017

Hațegan Emanuela Doinița Consilier iulie 2017 iulie 2017
Serviciul Administrativ      
Bondor Flavius Şef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Direcţia economică      
Ribovici Gheorghina Mirela Director executiv  iunie 2017  iunie 2017
Turjuc Liliana Daniela (Dir.ex.ex.temp.) Director executiv adjunct  iunie 2017  iunie 2017
Serviciul contabilitate      
Haydu Mirela (Şef serviciu ex. temp.) Şef serviciu iunie 2017  iunie 2017
Todor Maria Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Maghera Violeta Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Baciş Dorin Rista Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Todor Lucia Georgeta Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Lupeiu Luminţa Maria Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Bona Petru Bombonel Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Madarasz Daniela Gabriela Consilier  ianuarie 2017  ianuarie 2017
Tamas Anuța Consilier iunie 2017 iunie 2017
Compartimentul Evidenţă Patrimoniu      
Măriuţa Georgina Adina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Popa Roxana Lavinia Consilier iunie 2017 iunie 2017
Compartimentul Salarizare      
Melics Ileana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Botaş Maria Corina Consilier

 iunie 2017

iunie 2017

 iunie 2017

iunie 2017

Serviciul Buget      
Floruncuţ Nicoleta Cristina (Şef sreviciu ex. temp.) Şef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Catrinescu Mihaela Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Iovuţa Dana Ioana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Hîrţe Codruţa Cora Consilier

 iunie 2017

iulie 2017

 iunie 2017

iulie 2017

Breje Saveta Mioara Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Ban Estera Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Tomuţa Corina Valeria Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Bunaciu Florica Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Serviciul Venituri      
Gherman Marioara Şef serviciu iunie 2017  iunie 2017
Bonta Liviu Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Cătană Adina Aurelia Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Rad Liliana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Matica Anca Florica Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Rițisan Daniela Georgeta Consilier martie 2017 martie 2017
Golomici Simona Veronica Consilier ianuarie 2017 ianuarie 2017
Ardelean Mariana Consilier martie 2017 martie 2017
Furdui Alina Maria Consilier aprilie 2017 aprilie 2017
Compartimentul Datorie Publică      
Pop Adriana (plecare) Consilier  martie 2017  martie 2017
Şutac Nicolae Marius Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Gaspar Camelia Georgeta Consilier iunie 2017 iunie 2017
Compartimentul de Executare Silită      
Neagu Claudia Florina Consilier

ianuarie2017 

iunie 2017

ianuarie 2017

iunie 2017

Brădeanu Andrei Consilier

iunie 2017

plecare octombrie 2017

iunie 2017

plecare octombrie 2017

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism      
Cosma Niculae Arhitect şef  iunie 2017  iunie 2017
 Serviciul Urbanism      
Moldovan Zeina Şef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Marian Valeriu Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Mandl Daiana Luminiţa Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Ionicioiu Constantin Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Văsăliuţ Adriana Elena Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Compartimentul Autorizaţii de Construire şi Disciplina în Construcţii      
Fugătă Valentin Mircea Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Sas Draga Gabriela Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Răileanu Margareta Emilia Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Şutac Anca Roberta Consilier juridic  iunie 2017  iunie 2017
Compartimentul de Cadastru şi Gestiunea Localităţilor      
Popan Miron Liviu Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Horhogea Vasile Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Direcţia Tehnică Investiţii      
Cîrlugea Cristian Gheorghe Director executiv adjunct  iunie 2017  iunie 2017
Popescu Dana Director executiv adjunct  iunie 2017  iunie 2017
Graur Viorica Director executiv adjunct octombrie 2017 octombrie 2017
Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri      
 Zahorecz Pavel Şef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Ene Florin Răzvan Consilier august 2017 august 2017
Câmpan Gheorghe Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Dănilă Mirela Liana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Dărău Doina Mărioara Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Ciupercea Mia Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Coţoi Marcel Ionuţ Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Morgovan Gelu Alin Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Cococeanu Mihăiţă Minel Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Arusoaiei Florentina Ana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Barbicioiu Vanina Georgiana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Simon Corina Mihaela Consilier septembrie 2017 septembrie 2017
Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport      
Ulici Diana Sabina Şef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Popa Marian Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Farcaş Ioan Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Encev Boni Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Tau Ioan Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Băltean Lugojan Viorica Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Năstase Adrian Consilier juridic  iunie 2017  iunie 2017
Grapini Ioan Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală      
Sabău Viorel Flaviu Şef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Nagy Radu Antal Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Ionicioiu Carmen Mariana Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Gîd Ioan Valentin Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Bunaciu Pavel Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Maximovici Iasmina Raluca Consilier ianuarie 2017 ianuarie 2017
Rus Ciprian Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Giurgi Corina Maria Consilier  iulie 2017  iulie 2017
Costin Ecaterina (plecare) Consilier iulie 2017 iulie 2017
Năstase Daniela Consilier august 2017 august 2017
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat      
Olariu Marian Ioan Şef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Cherecheş Alexandru Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Sighete Ioan Florian Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Pop Laura Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Barbu Alin Consilier juridic  iunie 2017  iunie 2017
Hotăran Ovidiu Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Hutiu Adrian Alexandru Consilier septembrie 2017 septembrie 2017
Beleiu Bianca Consilier decembrie 2017 decembrie 2017
Serviciul Achiziţii Publice      
Lucaci Nadia Raluca Şef serviciu  iunie 2017  iunie 2017
Tudur Teodora Amelita Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Focşan Nadina Lăcrimioara Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Stana Mirela Leontina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Balint Silvia Leontina Consilier juridic  iunie 2017  iunie 2017
Micle Oana Georgiana Consilier juridic  iunie 2017  iunie 2017
Bobar Cosmina Flavia Consilier martie 2017 martie 2017
Petran Luciana Maria Consilier februarie 2017 februarie 2017
Noghiu Laura Maria Consilier aprilie 2017 aprilie 2017
Goldea Patricia Consilier februarie 2017 februarie 2017
Florea Diana Romina Consilier februarie 2017 februarie 2017
Tanase Viorel Consilier juridic ianuarie 2017 ianuarie 2017
Direcţia Programe de Dezvoltare      
Chiricheu Gabriela Director executiv  iunie 2017  iunie 2017
Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională   
Păcurar Luminiţa Teodora (Șef serviciu ex. temp.)  Șef serviciu   iunie 2017  iunie 2017
Hugel Delia Clara Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Hălmăgean Ioan Cătălin   Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Kezdi Delia (Gherghe) Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Trînc Floarea Livia Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Bupte Adriana Alina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Paven Diana Mădălina Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Neamțiu Neli Anișoara Consilier martie 2017 martie 2017
Pecican Theodora  Referant aprilie 2017 aprilie 2017
Sferdian Dana Mihaela Consilier iunie 2017 iunie 2017
Varjasi Kristian Ivan Consilier august 2017 august 2017
Compartimentul Promovare Investiţii   
Borbil Dana Maria Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Compartimentul UIP Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad   
Calalb Monica Consilier  Februarie 2017  Februarie 2017
Lăzurean Ioana Daniela  Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Vlasă Maria Daniela Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Duka Liana Consilier iunie 2017  iunie 2017
Toader Mihaela Consilier  iunie 2017  iunie 2017
Pantea Ileana Consilier  iunie 2017 iunie 2017
Jitariu Monica Consilier iunie 2017  iunie 2017
Compartimentul Implementare Proiecte
Ardelean Georgeta Consilier

iunie 2017

iulie 2017

 iunie 2017

iulie 2017

Luca Livia Vioara Consilier

iunie 2017

iulie 2017

 iunie 2017

iulie 2017