1. Consiliul Judetean Arad
  2. Organizare
  3. Aparat de specialitate
  4. Declaratii de avere si interese - 2018

Declaratii de avere si interese - 2018

Numele și prenumele Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Stoian Gheorghe  Administrator public  februarie 2018  februarie 2018
Compartimentul Control Intern Managerial
Breban Roxana Maria Consilier  mai 2018 mai 2018 
Tutuianu Raluca  Consilier    
Birou Audit Intern   
Grozi Valy Valentina  Șef birou   mai 2018  mai 2018
Gid Olimpia Florica Auditor  mai 2018  mai 2018
Pecican Otilia Monica  Auditor  mai 2018  mai 2018
Sabau Eugenia Auditor  mai 2018  mai 2018
Serviciul Gestiune Resurse Umane   
Iancu Lenuţa Șef serviciu  mai 2018  mai 2018
Encev Maria Consilier  mai 2018  mai 2018
Cristina Haritina Consilier  mai 2018  mai 2018
Iordache Florentina Consilier  mai 2018  mai 2018
Tămaş Rodica Consilier  mai 2018  mai 2018
Sarghi Lucia Dorina Consilier  mai 2018   mai 2018
Fibișan Ofelia Consilier  mai 2018  mai 2018
Hălmăgean Claudia Consilier  mai 2018  mai 2018
Serviciul Managementului Spitalelor   
Seran Mihai Gratian  Șef serviciu  mai 2018  mai 2018
Julean Florica Elena Consilier  mai 2018  mai 2018
Lucaci Nadia Consilier  mai 2018  mai 2018
Cristea Cristina Claudia Consilier  mai 2018  mai 2018
Cristea Gheorghița Consilier  mai 2018  mai 2018
Măduţa Lidia Lavinia  Consilier  mai 2018  mai 2018
Ban Bogdan  Consilier  mai 2018  mai 2018
Stoian Madona Maria Consilier juridic februarie 2018 februarie 2018
Serviciul Corp Control      
Popa Olimpia Neliana Șef serviciu

 iunie 2018

iulie 2018 rectificata

 iunie 2018
Mânzu Teodora Valentina Consilier  mai 2018  mai 2018
Biroul Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat  
Buda Dan Florin Consilier  mai 2018  mai 2018
Hodăjeu Dorina Maria Consilier  mai 2018  mai 2018
Bolog Daniela Consilier mai 2018 mai 2018
Dobrescu Daniela Consilier mai 2018 mai 2018
Rus Alexandra Consilier iulie 2018 iulie 2018
Direcția Comunicare și Strategii   
Ando Andrei Director executiv   mai 2018  mai 2018
Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe   
Pop Consuela Lidia  Șef serviciu  iunie 2018  iunie 2018
Cernea Claudiu Iosif Consilier  mai 2018  mai 2018
Balaban Gabriela Anita Consilier  mai 2018  mai 2018
Mariş Mirela Laura Consilier  mai 2018  mai 2018
Terpea Lavinia Cosmina Consilier  mai 2018  mai 2018
Flore Ana Maria Consilier  mai 2018  mai 2018
Șandru Mirela Adriana Consilier  mai 2018  mai 2018
Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a Judeţului Arad   
Tătar Daliana Lorena Șef serviciu  mai 2018  mai 2018
Compartimentul Informare, Relații Publice și Mass Media   
Ozarchevici Mihaela Consilier  mai 2018  mai 2018
Lovas Monica Daniela   Consilier  mai 2018  mai 2018
Ostaficiuc Radu  Consilier  mai 2018  mai 2018
Oţoiu Andreea Roxana Consilier  mai 2018  mai 2018
Grădinaru Teofil Marius Referent  mai 2018  mai 2018
Bunaciu Diana Consilier  mai 2018  mai 2018
Compartimentul Analiză Informatică   
Popa Ioan Lucian Consilier  mai 2018  mai 2018
Rus Ciprian Consilier

mai 2018

septembrie 2018

mai 2018

Lupeiu Horia Viorel Consilier  mai 2018  mai 2018
Suciu Ovidiu Mircea Consilier  mai 2018  mai 2018
Roibu Marius Ovidiu Consilier  mai 2018  mai 2018
    
Lupu Silvana Secretar al județului  iunie 2018  iunie 2018
Serviciul Juridic Contencios Administrativ   
Jurj Daniel Vasile    Șef serviciu  mai 2018  mai 2018
Glaser Andrea Brigitte Consilier Juridic  mai 2018  mai 2018
Felea Ramona Monica Consilier Juridic  mai 2018  mai 2018
Chiş Maria Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Glogovicean Doina Consilier  mai 2018  mai 2018
Neamţiu Elena Cristina Consilier  mai 2018  mai 2018
Hanc Laura Carmen Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Anca Claudiu Consilier juridic  mai 2018

mai 2018

Cure Nicoleta Consilier juridic

 ianuarie 2018

mai 2018

 ianuarie 2018

mai 2018

Popa Patricia Oana Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Jalonschi Lavinia Claudia Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Barna Biana Geanina Consilier juridic februarie 2018 februarie 2018
Direcţia Administraţie Publică      
Petrica Aurel Director executiv  mai 2018  mai 2018
Compartimentul Managementul Documentelor      
Pisău Mircea Ioan Consilier  mai 2018  mai 2018
Cameniţă Florina Consilier mai 2018  mai 2018
Bej Mariana Otilia Consilier  mai 2018 mai 2018
Compartimentul Contracte Servicii Socioale      
Mişcoi Ana Consilier  mai 2018  mai 2018
Fugătă Angelica Consilier  mai 2018  mai 2018
Sabău Georgeta Valeria Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Gherman Andrada Oana Consilier mai 2018

mai 2018

Hațegan Emanuela Doinița Consilier  mai 2018  mai 2018
Serviciul Administrativ      
Bondor Flavius Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Direcţia economică      
Ribovici Gheorghina Mirela Director executiv  mai 2018 mai 2018 
Turjuc Liliana Daniela  Director executiv adjunct  mai 2018  mai 2018
Serviciul contabilitate      
Haydu Mirela (Şef serviciu) Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Todor Maria Consilier  mai 2018 mai 2018 
Maghera Violeta Consilier  mai 2018  mai 2018
Baciş Dorin Rista Consilier  mai 2018  mai 2018
Todor Lucia Georgeta Consilier  mai 2018  mai 2018
Lupeiu Luminţa Maria Consilier  mai 2018  mai 2018
Bona Petru Bombonel Consilier  mai 2018  mai 2018
Tamas Anuța Consilier mai 2018  mai 2018
Vasici Simona Adriana Consilier mai 2018 mai 2018
Gaspar Camelia Georgeta Consilier  mai 2018  mai 2018
 Bănăduc Elena Monica  Consilier noiembrie 2018  noiembrie 2018
Compartimentul Evidenţă Patrimoniu      
Măriuţa Georgina Adina Consilier  mai 2018  mai 2018
Popa Roxana Lavinia Consilier  mai 2018  mai 2018
Compartimentul Salarizare      
Melics Ileana Consilier  mai 2018  mai 2018
Botaş Maria Corina Consilier mai 2018

mai 2018

Serviciul Buget      
Floruncuţ Nicoleta Cristina  Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Catrinescu Mihaela Consilier  mai 2018  mai 2018
Iovuţa Dana Ioana Consilier  mai 2018  mai 2018
Puia Rodica Consilier ianuarie 2018

ianuarie 2018

Breje Saveta Mioara Consilier  mai 2018  mai 2018
Ban Estera Consilier  mai 2018  mai 2018
Tomuţa Corina Valeria Consilier  mai 2018  mai 2018
Bunaciu Florica Consilier  mai 2018  mai 2018
Rada Carmina Consilier

martie 2018

mai 2018

martie 2018

mai 2018

Serviciul Venituri      
Gherman Marioara Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Bonta Liviu Consilier  mai 2018  mai 2018
Cătană Adina Aurelia Consilier  mai 2018  mai 2018
Rad Liliana Consilier  mai 2018  mai 2018
Matica Anca Florica Consilier  mai 2018  mai 2018
Rițisan Daniela Georgeta Consilier  mai 2018  mai 2018
Golomici Simona Veronica Consilier  mai 2018  mai 2018
Ardelean Mariana Consilier  mai 2018  mai 2018
Furdui Alina Maria Consilier  mai 2018  mai 2018
Paulișan Viorica Florentina Consilier ianuarie 2018 ianuarie 2018
Compartimentul Datorie Publică      
Şutac Nicolae Marius (plecare) Consilier  februarie 2018  februarie 2018
Madarasz Daniela Gabriela Consilier  mai 2018  mai 2018
       
Compartimentul de Executare Silită      
Neagu Claudia Florina Consilier  mai 2018

mai 2018

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism      
Popescu Dana (plecare) Arhitect şef  februarie 2018  februarie 2018
Virvescu Florian Corneliu Arhitect şef septembrie 2018 septembrie 2018
 Serviciul Urbanism      
Moldovan Zeina (plecare) Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Marian Valeriu Consilier  mai 2018  mai 2018
Mandl Daiana Luminiţa Consilier  mai 2018  mai 2018
Ionicioiu Constantin Consilier  mai 2018  mai 2018
Văsăliuţ Adriana Elena Consilier  mai 2018  mai 2018
Sturz Ciprian Consilier august 2018 august 2018
Compartimentul Autorizaţii de Construire şi Disciplina în Construcţii      
Fugătă Valentin Mircea Consilier  mai 2018  mai 2018
Sas Draga Gabriela Consilier  mai 2018  mai 2018
Şutac Anca Roberta Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Compartimentul de Cadastru şi Gestiunea Localităţilor      
Popan Miron Liviu Consilier  mai 2018 mai 2018 
Horhogea Vasile Consilier  mai 2018  mai 2018
Direcţia Tehnică Investiţii      
Ciubotaru Ioan Răzvan Director executiv  iunie 2018 iunie 2018
Cîrlugea Cristian Gheorghe Director executiv adjunct  mai 2018  mai 2018
Graur Viorica Director executiv adjunct  mai 2018  mai 2018
Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri      
Ene Florin Răzvan Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Arusoaiei Florentina Ana Consilier  mai 2018  mai 2018
Ciupercea Mia Consilier  mai 2018  mai 2018
Barbicioiu Vanina Georgiana Consilier  mai 2018  mai 2018
Zahorecz Pavel Consilier mai 2018   mai 2018
Balas Ovidiu Calin Consilier iulie 2018 iulie 2018
Comp Elaborare Avize și Acorduri      
Morgovan Gelu Alin Consilier  mai 2018  mai 2018
Chepetan Alina Bianca Consilier juridic decembrie 2018 decembrie 2018
Comp Planificare Lucrări și Pregătire Documentație      
Dănilă Mirela Liana Consilier mai 2018

iunie 2018 (plecare)

mai 2018

 iunie 2018 (plecare)

Dărău Doina Mărioara Consilier  mai 2018  mai 2018
Simon Corina Mihaela Consilier  mai 2018  mai 2018
Răvaș Claudia Consilier  mai 2018  mai 2018
Schweitzer Cristina Vanessa  Consilier septembrie 2018 septembrie 2018
Bacs Claudiu Anton Consilier septembrie 2018 septembrie 2018
Flore Cristian Ioan Consilier octombrie 2018 octombrie 2018
Rada Nadia Adela Consilier octombrie 2018 octombrie 2018
Serv Urmărire Lucrări de Între-ținere, Rep. Drumuri și Poduri      
Câmpan Gheorghe Consilier  mai 2018  mai 2018
Cococeanu Mihăiţă Minel Consilier  mai 2018  mai 2018
Coţoi Marcel Ionuţ Consilier  iunie 2018  iunie 2018
Moțiu Gavrilă Cornel Consilier  mai 2018  mai 2018
Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport      
Ulici Diana Sabina Şef serviciu  iunie 2018  iunie 2018
Grapini Ioan Consilier  mai 2018  mai 2018
Popa Marian Consilier  mai 2018  mai 2018
Farcaş Ioan Consilier  mai 2018  mai 2018
Encev Boni Consilier  mai 2018  mai 2018
Tau Ioan Consilier  mai 2018  mai 2018
Băltean Lugojan Viorica Consilier  mai 2018  mai 2018
Năstase Adrian Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Noghiu George Eugen Consilier  mai 2018  mai 2018
Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală      
Sabău Viorel Flaviu Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Nagy Radu Antal Consilier mai 2018  mai 2018
Ionicioiu Carmen Mariana Consilier  mai 2018  mai 2018
Gîd Ioan Valentin Consilier  mai 2018  mai 2018
Bunaciu Pavel Consilier  mai 2018  mai 2018
Maximovici Iasmina Raluca (plecare) Consilier  ianuarie 2018  ianuarie 2018
Pecican Iosif Consilier februarie 2018 februarie 2018
Năstase Daniela Consilier  mai 2018  mai 2018
Pruteanu Anca Consilier mai 2018 mai 2018
Morar Elena Consilier mai 2018 mai 2018
Doboş Petru Consilier nov. 2018 nov. 2018
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat      
Olariu Marian Ioan Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Cherecheş Alexandru Consilier  mai 2018  mai 2018
Sighete Ioan Florian Consilier  mai 2018  mai 2018
Pop Laura Consilier  mai 2018  mai 2018
Barbu Alin Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Hotăran Ovidiu Consilier  mai 2018  mai 2018
Hutiu Adrian Alexandru (plecare) Consilier  februarie 2018  februarie 2018
Beleiu Bianca Consilier  mai 2018  mai 2018
Mărcuș Florin Octavian Consilier aprilie 2018 aprilie 2018
Serviciul Achiziţii Publice      
Micle Oana Georgiana Şef serviciu  mai 2018  mai 2018
Tudur Teodora Amelita Consilier  mai 2018  mai 2018
Focşan Nadina Lăcrimioara Consilier  mai 2018  mai 2018
Stana Mirela Leontina Consilier  mai 2018  mai 2018
Balint Silvia Leontina Consilier juridic  mai 2018  mai 2018
Buzatu Alexandru Consilier juridic

 februarie 2018

mai 2018 (plecare)

 februarie 2018

mai 2018 (plecare)

Bobar Cosmina Flavia Consilier  mai 2018  mai 2018
Petran Luciana Maria Consilier  mai 2018  mai 2018
Goldea Patricia Consilier  mai 2018  mai 2018
Florea Diana Romina Consilier  mai 2018  mai 2018
Pucea Luciana Flavia Consilier mai 2018 mai 2018
Ferencz Monica Consilier mai 2018 mai 2018
Direcţia Programe de Dezvoltare      
Chiricheu Gabriela Director executiv  mai 2018  mai 2018
Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională   
Cojocaru Alisa Șef serviciu ianuarie 2018 ianuarie 2018
Păcurar Luminiţa Teodora  Consilier  mai 2018  mai 2018
Hugel Delia Clara Consilier  mai 2018  mai 2018
Giurgi Corina Maria Consilier  mai 2018  mai 2018
Hălmăgean Ioan Cătălin   Consilier  mai 2018  mai 2018
Trînc Floarea Livia Consilier  mai 2018  mai 2018
Bupte Adriana Alina Consilier  mai 2018  mai 2018
Paven Diana Mădălina Consilier  mai 2018  mai 2018
Neamțiu Neli Anișoara Consilier  mai 2018  mai 2018
Pecican Theodora  Referant  mai 2018  mai 2018
Varjasi Kristian Ivan (plecare) Consilier ianuarie 2018  ianuarie 2018
Zsori Karoly Consilier mai 2018 mai 2018
Jurcă Carmen Consilier noiembrie 2018 noiembrie 2018
Compartimentul Promovare Investiţii   
Borbil Dana Maria Consilier  mai 2018  mai 2018
Karpati Andreea Consilier

 ianuarie 2018

rectificată februarie 2018

plecare martie 2018

ianuarie 2018

plecare martie 2018

Compartimentul UIP Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad   
Lăzurean Ioana Daniela  Consilier  mai 2018  mai 2018
Vlasă Maria Daniela Consilier  mai 2018  mai 2018
Duka Liana Consilier  mai 2018  mai 2018
Toader Mihaela Consilier  mai 2018  mai 2018
Pantea Ileana Consilier  mai 2018  mai 2018
Jitariu Monica Consilier  mai 2018  mai 2018
Compartimentul Implementare Proiecte