1. Consiliul Judetean Arad
  2. Organizare
  3. Aparat de specialitate
  4. Declaratii de avere si interese - 2019

Declaratii de avere si interese - 2019

Numele și prenumele Funcția Declaratia de avere Declaratia de interese
Stoian Gheorghe (plecare) Administrator public

 mai 2019

decembrie 2019

 mai 2019

decembrie 2019

       
Compartiment Control Intern Managerial    
Breban Roxana Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Secretar al Judeţului    
Lupu Silvana Daniela Secretar al Județului  mai 2019  mai 2019
Serviciul Juridic Contencios Administrativ    
Jurj Daniel  Șef serviciu   mai 2019   mai 2019
Glaser Andrea Brigitte Consilier juridic   mai 2019   mai 2019
Barna Geanina Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Chiș Maria Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Anca Claudiu Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Glogovicean Doina Consilier  mai 2019  mai 2019
Neamțiu Elena Cristina Consilier  mai 2019  mai 2019
Popa Patricia Oana Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Jalonschi Lavinia Claudia Consilier juridic   mai 2019   mai 2019
Cure Nicoleta Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Toba P. Andreea Paula Consilier Juridic noiembrie 2019 noiembrie 2019
Biroul Audit Intern     
Grozi Valy Valentina  Șef serviciu   mai 2019   mai 2019
Gîd Olimpia Florica Auditor   mai 2019   mai 2019
Sabau Eugenia  Auditor  mai 2019  mai 2019
Pecican Otilia Monica Auditor  mai 2019  mai 2019
Fekete Ramona Viorela Auditor august 2019 august 2019
Serviciul Gestiune Resurse Umane    
Iancu Lenuța Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Encev Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Iordache Florentina (plecare) Consilier

 mai 2019

septembrie 2019

 mai 2019

septembrie 2019

Cristina Haritina Lavinia Consilier  mai 2019  mai 2019
Tamas Rodica Consilier  mai 2019  mai 2019
Hălmăgean Claudia (plecare) Consilier

mai 2019

iulie 2019

mai 2019

iulie 2019

Sîrghi Lucia Consilier  mai 2019  mai 2019
Fibișan Ofelia Consilier  mai 2019  mai 2019
Serviciul Managementul Spitalelor     
Șeran Mihai Grațian Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Cristea Cristina Claudia Consilier  mai 2019  mai 2019
Julean Florica Elena Consilier  mai 2019  mai 2019
Cristea Gheorghița Consilier  mai 2019  mai 2019
Ban Bogdan Consilier  mai 2019  mai 2019
Măduța Lidia Lavinia Consilier  mai 2019  mai 2019
Lucaci Nadia Raluca Consilier  mai 2019  mai 2019
Stoian Madona Maria Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Serviciul Corp Control     
Popa Olimpia Neliana (plecare) Șef serviciu

iunie 2019

decembrie 2019

iunie 2019

decembrie 2019

Suciu Dan Consilier mai 2019 mai 2019
David Delia Consilier noiembrie 2019 noiembrie 2019
Biroul Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat    
Buda Dan Florin Șef birou  mai 2019  mai 2019
Hodăjeu Dorina- Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Bolog Daniela Consilier  mai 2019  mai 2019
Dobrescu Daniela Consilier  mai 2019  mai 2019
Rus Alexandra Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Hanc Laura Carmen Consilier februarie 2019 februarie 2019
Dascălu Roxana Manuela Consilier noiembrie 2019 noiembrie 2019
Serviciul Achiziții Publice     
Micle Oana Georgiana Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Stana Mirela Leontina (plecare) Consilier  martie 2019  martie 2019
Balint Silvia Elena Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Focșan Nadina Lăcrimioara Consilier  mai 2019  mai 2019
Tudur Teodora Amelita Consilier  mai 2019  mai 2019
Petran Luciana Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Bobar Cosmina Flavia Consilier  mai 2019  mai 2019
Goldea Patricia Consilier  mai 2019  mai 2019
Florea Diana Romina Consilier  mai 2019  mai 2019
Pucea Luciana Consilier  mai 2019  mai 2019
Ferencz Monica Consilier  mai 2019  mai 2019
Răvaș Claudia Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Nădăşan Emilia Consilier 

august 2019

august 2019

august 2019

august 2019

Direcția Comunicare și Strategii     
Ando Andrei Director executiv  mai 2019  mai 2019
Serviciul Cooperare Instituțională și Relații Externe    
Pop Consuela Lidia Șef serviciu

 mai 2019

noiembrie 2019

 mai 2019

noiembrie 2019

Cernea Claudiu Iosif (plecare) Consilier  martie 2019  martie 2019
Maris Mirela Laura Consilier  mai 2019  mai 2019
Balaban Gabriela Anita Consilier  mai 2019  mai 2019
Terpea Lavinia Cosmina Consilier  mai 2019  mai 2019
Flore Ana- Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Șandru Mirela Adriana Consilier  mai 2019  mai 2019
Paulișan Florentina Consilier  mai 2019  mai 2019
Serviciul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Jud. Arad
Tătar Daliana Lorena Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Compartiment Informare, Relații Publice și Mass Media    
Ozarchevici Mihaela Consilier  mai 2019  mai 2019
Lovas Monica Daniela Consilier  martie 2019  martie 2019
Oțoiu Andreea Roxana Consilier  mai 2019  mai 2019
Ostaficiuc Radu Consilier  mai 2019  mai 2019
Grădinaru Teofil Referent   mai 2019   mai 2019
Bunaciu Diana Consilier  mai 2019  mai 2019
Compartiment Analiză Informatică     
Popa Ioan Lucian (plecare) Consilier  mai 2019  mai 2019
Rus Ciprian Horia Consilier  mai 2019  mai 2019
Lupeiu Horia Viorel Consilier   mai 2019   mai 2019
Suciu Ovidiu Mircea Consilier  mai 2019  mai 2019
Roibu Marius Ovidiu Consilier  mai 2019  mai 2019
       
Direcția Administrație Publică     
Petrică Aurel (plecare) Director executiv

 mai 2019

octombrie 2019

mai 2019

octombrie 2019

Compartiment Managementul Documentelor    
Pisău Mircea Ioan Consilier  mai 2019  mai 2019
Cameniță Florina Cristiana Consilier  mai 2019  mai 2019
Bej Mariana Otilia Consilier  mai 2019  mai 2019
Compartiment Contractare Servicii Sociale    
Mișcoi Ana Consilier  mai 2019  mai 2019
Fugătă Angelica Consilier  mai 2019  mai 2019
Gherman Andrada Oana Consilier   mai 2019   mai 2019
Sabău Georgeta Valeria Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Hațegan Emanuela Doinița Consilier  mai 2019  mai 2019
Serviciul Administrativ     
Bondor Flavius Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
       
Direcția Economică     
Ribovici Gheorghina Director executiv  mai 2019  mai 2019
Turjuc Liliana Daniela  Director executiv adjunct  mai 2019  mai 2019
Serviciul Contabilitate     
Haydu Mirela (plecare) Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Maghera Violeta Consilier  mai 2019  mai 2019
Tamas Anuța  Consilier  mai 2019  mai 2019
Lupeiu Luminița Consilier  mai 2019  mai 2019
Todor Lucia Georgeta Consilier  mai 2019  mai 2019
Bona Petru Bombonel Consilier  mai 2019  mai 2019
Todor Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Vasici Simona Adriana Consilier  mai 2019  mai 2019
Gașpar Camelia Georgeta Consilier   mai 2019   mai 2019
Bănăduc Elena Monica Consilier  mai 2019  mai 2019
Ardelean Mariana Consilier  mai 2019  mai 2019
Compartiment Evidență Patrimoniu     
Măriuța Georgina Adina Consilier  mai 2019  mai 2019
Popa Roxana Lavinia Consilier  mai 2019  mai 2019
Compartiment Salarizare     
Botaș Maria Corina Consilier  mai 2019  mai 2019
Melics Ileana Consilier  mai 2019  mai 2019
Serviciul Buget     
Floruncuț Nicoleta  Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Iovuța Dana Ioana Consilier  mai 2019  mai 2019
Catrinescu Mihaela Consilier  mai 2019  mai 2019
Tomuța Valeria Corina Consilier  mai 2019  mai 2019
Bunaciu Florica Consilier  mai 2019  mai 2019
Breje Saveta Mioara Consilier  mai 2019  mai 2019
Ban Estera Consilier  mai 2019  mai 2019
Puia Rodica Consilier  mai 2019  mai 2019
Rada Carmina Consilier  mai 2019  mai 2019
Serviciul Venituri     
Gherman Marioara Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Rad Liliana Consilier mai 2019 mai 2019
Matica Anca Florica Consilier  mai 2019  mai 2019
Golomici Simona Consilier  mai 2019  mai 2019
Cătană Adina Consilier  mai 2019  mai 2019
Rițișan Daniela Georgeta Consilier  mai 2019  mai 2019
Furdui Alina Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Văsăliuț Adriana Elena Consilier  mai 2019  mai 2019
Iancu Viorica Consilier  ianuarie 2019  ianuarie 2019
Compartiment Datorie Publică     
Madarasz Daniela Consilier  mai 2019  mai 2019
Compartiment de Executare Silită     
Neagu Claudia Consilier  mai 2019  mai 2019
       
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism    
Vîrvescu Florian Corneliu Arhitect șef  mai 2019  mai 2019
Serviciul Urbanism     
Ionicioiu Constantin  Consilier  aprilie 2019  aprilie 2019
Marian Valeriu Consilier  mai 2019  mai 2019
Mandl Diana Luminița Consilier  mai 2019  mai 2019
Sturz Ciprian Consilier  mai 2019  mai 2019
Compartiment Aut. Constr. și Disciplină în Construcții    
Fugătă Valentin Mircea Șef serviciu-ex.atribuții    mai 2019   mai 2019
Sas Draga Gabriela  Consilier  mai 2019  mai 2019
Șutac Anca Roberta Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Compartiment de Cadastru și Gestiunea Localităților    
Popan Miron Liviu Consilier  mai 2019  mai 2019
Horhogea Vasile Consilier  mai 2019  mai 2019
       
Direcția Tehnică Investiții    
Ciubotaru Răzvan Director executiv  mai 2019  mai 2019
Graur Viorica Director executiv adjunct

 martie 2019

noiembrie 2019

 martie 2019

noiembrie 2019

Cîrlugea Cristian Gheorghe  Director executiv adjunct  mai 2019  mai 2019
Serviciul Administrare Drumuri și Poduri    
Ene Florin Răzvan Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Arusoaiei Florentina Consilier  mai 2019  mai 2019
Ciupercea Mia Consilier  mai 2019  mai 2019
Barbicioiu Vanina Georgiana  Consilier  mai 2019  mai 2019
Zahorecz Pavel Consilier  mai 2019  mai 2019
Bupte Adriana Alina Consilier  mai 2019  mai 2019
Balaș Ovidiu Consilier  mai 2019  mai 2019
Compartiment Planificare Lucrări și Pregătire Documentație    
Darău Doina Consilier

 mai 2019

iunie 2019

 mai 2019

iunie 2019

Simon Corina Mihaela Consilier

 mai 2019

august 2019

 mai 2019

august 2019

Rada Nadia Adela Consilier  mai 2019  mai 2019
Schweitzer Cristina Vanessa Consilier   mai 2019   mai 2019
Avram Lorena Alexandra Consilier juridic august 2019 august 2019
Gurău Adrian Consilier noiembrie 2019 noiembrie 2019
Compartiment Elaborare Avize și Acorduri    
Morgovan Gelu Alin Consilier  mai 2019  mai 2019
Chepețan Alina Bianca Consilier juridic  mai 2019  mai 2019
Serviciul Urmărire Lucrări de Întreținere, Rep. Drumuri și Poduri   
Flore Cristian Ioan Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Arcereanu Gabriela Consilier - delegare atribuții șef serviciu S.A.D.P.P

februarie 2019

august 2019

februarie 2019

august 2019

Câmpan Gheorghe Consilier  mai 2019  mai 2019
Cococeanu Mihăiță Minel Consilier  mai 2019  mai 2019
Coțoi Marcel Ionuț Consilier  mai 2019  mai 2019
Moțiu Gavrilă Cornel Consilier  mai 2019  mai 2019
Bacs Claudiu Anton (plecare) Consilier  martie 2019  martie 2019
Marc Vlad Consilier mai 2019 mai 2019
Olariu Gabriel Florin (plecare) Consilier

iunie 2019

noiembrie 2019

 mai 2019

noiembrie 2019

Serviciul Autoritatea Județeană de Transport    
Ulici Diana (plecare) Șef serviciu  februarie 2019 februarie 2019
Grapini Ioan  Consilier - delegare atribuții șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Popa Marian Consilier  mai 2019  mai 2019
Farcaș Ioan Consilier  mai 2019  mai 2019
Encev Boni Consilier  mai 2019  mai 2019
Tau Ioan Consilier  mai 2019  mai 2019
Băltean Lugojan Viorica Consilier

mai 2019

iunie 2019

 mai 2019

iunie 2019

Năstase Adrian Consilier juridic   mai 2019   mai 2019
Noghiu George Eugen (plecare) Consilier

 mai 2019

noiembrie 2019

 mai 2019

noiembrie 2019

Serviciul Investiții și Dezvoltare Rurală    
Hălmăgean Ioan Șef serviciu  mai 2019  mai 2019
Sabău Viorel Flaviu Consilier  mai 2019  mai 2019
Nagy Radu Antal Consilier

 mai 2019

iunie 2019

 mai 2019

iunie 2019

Ionicioiu Carmen Mariana Consilier aprilie 2019  aprilie 2019
Gîd Ioan Valentin Consilier  mai 2019  mai 2019
Bunaciu Pavel Consilier  mai 2019  mai 2019
Năstase Daniela Consilier   mai 2019   mai 2019
Pecican Iosif Consilier  mai 2019  mai 2019
Pruteanu Anca Consilier mai 2019  mai 2019
Morar Elena Consilier  mai 2019  mai 2019
Doboș Petru (plecare) Consilier februarie 2019 februarie 2019
Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat    
Olariu Marian (plecare) Șef serviciu februarie 2019 februarie 2019
Cherecheș Alexandru (plecare) Consilier  martie 2019  martie 2019
Barbu Alin (plecare) Consilier juridic

 mai 2019

noiembrie 2019

 mai 2019

noiembrie 2019

Sighete Ioan Florian Consilier  mai 2019  mai 2019
Hotăran Ovidiu Referent  mai 2019   mai 2019
Pop Laura Consilier  mai 2019  mai 2019
Beleiu Bianca Consilier  mai 2019  mai 2019
Mărcuș Florin Octavian Consilier  mai 2019  mai 2019
Blaga Radu Lucian Consilier aprilie 2019 aprilie 2019
Pecican Theodora Ioana Referent  mai 2019  mai 2019
Jurcă Carmen Cristina Consilier mai 2019 mai 2019
Mocanu Gianina Daniela Consilier mai 2019 mai 2019 
Compartiment Promovare Investiții    
Borbil Dana Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Compartiment U.I.P. S.M.I.D.S în Jud. Arad și Mediu    
Vlasă Maria Daniela Consilier  mai 2019  mai 2019
Toader Mihaela Consilier  mai 2019  mai 2019
Pantea Ileana Consilier  mai 2019  mai 2019
Duka Liana Consilier  mai 2019  mai 2019
Lăzurean Ioana Daniela Consilier  mai 2019  mai 2019
Jitariu Monica (plecare) Consilier aprilie 2019 aprilie 2019
  Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo    
Besesek Mihai Şef Serviciu  aprilie 2019  aprilie 2019
 
Direcţia Programe de Dezvoltare    
Chiricheu Gabriela-Cornelia Director Executiv mai 2019 mai 2019
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională    
Cojocaru Alisa Elena Şef Serviciu mai 2019 mai 2019
Păcurar Luminiţa Teodora Consilier  mai 2019  mai 2019
Hugel Delia Clara Consilier  mai 2019  mai 2019
Giurgi Corina Maria Consilier  mai 2019  mai 2019
Vlaicu Liliana Angelica Consilier  februarie 2019  februarie 2019
Lucaci Carmen Alina Consilier  februarie 2019  februarie 2019
Kezdi Delia Consilier   septembrie 2019   septembrie 2019
Trînc Floare Livia Consilier   mai 2019  mai 2019
Neamţiu Neli Anişoara Consilier mai 2019 mai 2019
Potra Diana Mădălina Consilier mai 2019 mai 2019
Zsori Karoly Consilier   mai 2019  mai 2019
Pecican Teodora Ioana Consilier mai 2019 mai 2019
Jurcă Carmen Cristina (plecare)  Consilier iunie 2019  iunie 2019