1. Consiliul Judetean Arad
  2. Organizare
  3. Aparat de specialitate
  4. Declaratii de avere si interese - 2021

Declaratii de avere si interese - 2021

Numele şi prenumele
Funcţia
Declaratia de  avere
Declaratia de  interese
Stoian Madona Maria Administrator public al judeţului martie 2021 martie 2021
Compartiment Control Intern Managerial
Bej Mariana Otilia Consilier aprilie 2021 aprilie 2021 
Bocsa Teodora Consilier  mai 2021 mai 2021 
Breban Roxana Maria Consilier    
Bilti Raluca Simina Consilier ianuarie 2021 ianuarie 2021
Secretar general al Judetului
Lupu Silvana Daniela Secretar General al Judeţului iunie 2021  iunie 2021
Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative
Hanc Laura Carmen Consilier Juridic mai 2021  mai 2021
Glogovicean Doina Consilier mai 2021 mai 2021
Neamţiu Elena Cristina Consilier mai 2021 mai 2021
Popa Patricia Oana Consilier Juridic mai 2021 mai 2021
Serviciul Juridic si Executari Silite
Jurj Daniel  Şef serviciu iunie 2021 iunie 2021
Compartimentul Juridic
Glaser Andrea Brigitte Consilier juridic mai 2021 mai 2021
Anca Claudiu Consilier juridic mai 2021 mai 2021
Jalonschi Lavinia Claudia Consilier juridic mai 2021 mai 2021
Toderiţă Cindy-Delia Consilier juridic mai 2021 mai 2021
Tobă Andreea Paula Consilier Juridic mai 2021 mai 2021
Buzesan Maria-Zoe Consilier juridic octombrie 2021 octombrie 2021
Nicoleta Cure Consilier juridic octombrie 2021 octombrie 2021
Compartimentul Executari Silite
Neagu Claudia Florina Consilier Juridic iunie 2021 iunie 2021
Malea Valentina Mirela Consilier Juridic mai 2021 mai 2021
Biroul Audit Intern 
Grozi Valy Valentina  Şef birou iunie 2021 iunie 2021
Gîd Olimpia Florica Auditor mai 2021 mai 2021
Sabău Eugenia  Auditor iunie 2021 iunie 2021
Pecican Otilia Monica Auditor iunie 2021 iunie 2021
Serviciul Gestiune Resurse Umane
Iancu Lenuţa Şef serviciu februarie 2021 februarie 2021
Cristina Haritina Lavinia Şef serviciu-ex. temp. iunie 2021 iunie 2021
Encev Maria Consilier mai 2021 mai 2021
Fekete Ramona Viorela Consilier mai 2021 mai 2021
Tamas Rodica Consilier mai 2021 mai 2021
Sârghi Lucia Dorina Consilier

mai 2021

mai 2021
Fibişan Ofelia Consilier mai 2021 mai 2021 
Bociort Elena Florentina Consilier mai 2021 mai 2021
Serviciul Managementul Spitalelor 
Şeran Mihai Graţian Şef serviciu mai 2021 mai 2021
Cristea Cristina Claudia Consilier mai 2021 mai 2021
Julean Florica Elena Consilier mai 2021 mai 2021
Cristea Gheorghiţa Consilier mai 2021 mai 2021
Ban Bogdan Voicu Consilier mai 2021 mai 2021
Măduţa Lidia Lavinia Consilier mai 2021 mai 2021
Lucaci Nadia Raluca Consilier

 martie 2021

mai 2021

septembrie 2021

martie 2021

mai 2021

septembrie 2021

Serviciul Corp Control 
Popa Olimpia Neliana Şef serviciu

aprilie 2021

iunie 2021

aprilie 2021

iunie 2021

Mânzu Teodora Valentina Consilier iunie 2021 iunie 2021
David Delia Consilier

iunie 2021

noiembrie 2021

iunie 2021

noiembrie 2021

Serviciul Achiziţii Publice 
Micle Oana Georgiana Şef serviciu mai 2021 mai 2021
Balint Silvia Elena Consilier achizitii publice mai 2021 mai 2021
Tudur Teodora Amelita Consilier achizitii publice martie 2021 martie 2021
Petran Luciana Maria Consilier achizitii publice  martie 2021 martie 2021 
Bobar Cosmina Flavia Consilier achizitii publice mai 2021 mai 2021
Tamas Raluca Dorina Consilier achizitii publice mai 2021 mai 2021
Goldea Patricia Consilier achizitii publice mai 2021 mai 2021
Pucea Luciana Consilier achizitii publice mai 2021 mai 2021
Ferencz Monica Consilier achizitii publice mai 2021 mai 2021
Răvaş Claudia Consilier achizitii publice mai 2021 mai 2021
Cioban Lorena Aliana Consilier achizitii publice

iunie 2021

iulie 2021

iunie 2021

iulie 2021

Rus Adelin Eugen Consilier achizitii publice

iunie 2021

octombrie 2021

iunie 2021

octombrie 2021

Brindea Mirela Persida Consilier achizitii publice iulie 2021 iulie 2021
Andries Daniela Consilier achizitii publice octombrie 2021 octombrie 2021
Vancea Alexandra Consilier achizitii publice octombrie 2021 octombrie 2021
Serviciul Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat şi Transport
Buda Dan Florin Şef serviciu mai 2021  mai 2021
Compartimentul Guvernanţă Corporativă şi Ajutor de Stat 
Hodăjeu Dorina- Maria Consilier mai 2021 mai 2021
Bolog Daniela Consilier mai 2021 mai 2021
Dobrescu Daniela Consilier

mai 2021

decembrie 2021

mai 2021

decembrie 2021

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport
Tau Ioan Consilier mai 2021 mai 2021
Grapini Ioan Consilier  mai 2021 mai 2021
Rus Ghişoiu Alexandra Consilier juridic  iunie 2021 iunie 2021
Brasai Simiana-Elena Consilier iunie 2021 iunie 2021
Compartimentul Contractare Servicii Sociale
Sabau Georgheta Valeria Consilier juridic mai 2021 mai 2021
Mişcoi Ana Consilier

mai 2021

iulie 2021

mai 2021

iulie 2021

Fugătă Angelica Consilier mai 2021 mai 2021
Gherman Andrada Oana Consilier mai 2021 mai 2021
Cociuba Anamaria Consilier decembrie 2021 decembrie 2021
Direcţia Comunicare, Strategii şi Administraţie Publică
Ando Andrei Director executiv iunie 2021 iunie 2021
Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistica al Jud. Arad
Iancu Mihai Gabriel Sef serviciu-ex. temp. mai 2021 mai 2021
Compartiment Informare, Relaţii Publice şi Strategii
Ozarchevici Mihaela Consilier mai 2021 mai 2021
Lovas Monica Daniela Consilier iunie 2021 iunie 2021
Oţoiu Andreea Roxana Consilier iunie 2021 iunie 2021 
Ostaficiuc Radu Consilier iunie 2021 iunie 2021
Gradinaru Teofil Referent mai 2021 mai 2021
Serviciul Relaţii Externe
Terpea Lavinia Cosmina Consilier mai 2021 mai 2021
Manciu Nicoleta Consilier mai 2021 mai 2021
Balaban Gabriela Anita Consilier mai 2021 mai 2021
Compartimentul Cooperare Institutionala şi Asistenţa Consilii Locale
Şandru Mirela Cosmina Consilier mai 2021 mai 2021
Mariş Mirela Laura Consilier mai 2021  mai 2021
Păulişan Florentina Consilier mai 2021 mai 2021
Compartiment Analiză Informatică
Rus Ciprian Horia Consilier iunie 2021 iunie 2021
Lupeiu Horia Viorel Consilier mai 2021 mai 2021
Suciu Ovidiu Mircea Consilier mai 2021 mai 2021
Blaga Alexandrea Anamaria Consilier mai 2021 mai 2021
Compartiment Managementul Documentelor
Pisau Mircea Ioan Consilier mai 2021 mai 2021
Cameniţa Florina Cristiana Consilier mai 2021 mai 2021
Serviciul Administrativ 
Bondor Flavius Şef serviciu iunie 2021 iunie 2021
Direcţia Economică
Ribovici Gheorghina Director executiv iunie 2021 iunie 2021
Turjuc Liliana Daniela  Director executiv adjunct iunie 2021 iunie 2021
Serviciul Contabilitate 
Todor Maria Şef serviciu iunie 2021 iunie 2021
Maghera Violeta Consilier iunie 2021 iunie 2021
Lupeiu Luminiţa Consilier mai 2021 mai 2021
Todor Lucia Georgeta Consilier mai 2021 mai 2021
Bona Petru Bombonel Consilier mai 2021 mai 2021
Vasici Simona Adriana Consilier mai 2021 mai 2021
Mariuţa Georgina Adina Consilier iunie 2021 iunie 2021
Noghiu Roxana Lavinia Consilier

mai 2021

iulie 2021

mai 2021

iulie 2021

Văsăliuţ Adriana Elena Consilier iunie 2021 iunie 2021
Buzura Cristian Dorin Consilier

iunie 2021

octombrie 2021

iunie 2021

octombrie 2021

Tamaş Anuţa Consilier septembrie 2021 septembrie 2021
Compartiment Evidenţă Patrimoniu 
Bănăduc Elena Monica Consilier mai 2021 mai 2021
Ardelean Mariana Consilier mai 2021 mai 2021
Compartiment Salarizare
Botaş Maria Corina Consilier iunie 2021 iunie 2021
Melics Ileana Consilier iunie 2021 iunie 2021
Serviciul Buget  
Floruncuţ Nicoleta Cristina Şef serviciu mai 2021 mai 2021
Iovuţa Dana Ioana Consilier mai 2021 mai 2021
Catrinescu Mihaela Consilier mai 2021 mai 2021
Tomuţa Valeria Corina Consilier    
Bunaciu Florica Consilier mai 2021 mai 2021
Breje Saveta Mioara Consilier mai 2021 mai 2021
Ban Estera Consilier mai 2021 mai 2021
Puia Rodica Consilier mai 2021 mai 2021
Rada Carmina Consilier mai 2021 mai 2021
Serviciul Venituri 
Gherman Marioara Şef serviciu mai 2021 mai 2021
Rad Liliana Consilier mai 2021 mai 2021
Matica Anca Florica Consilier mai 2021 mai 2021
Golomici Simona Consilier

mai 2021

iulie 2021

mai 2021

iulie 2021

Catana Adina Aurelia Consilier mai 2021 mai 2021
Riţişan Daniela Georgeta Consilier mai 2021 mai 2021
Scorţar Alina Maria Consilier iunie 2021 iunie 2021
Iancu Viorica Consilier mai 2021 mai 2021
Lucaci Carmen Alina Consilier mai 2021 mai 2021
Compartiment Datorie Publica 
Madarasz Daniela Consilier mai 2021 mai 2021
Direcţia Arhitect Sef
Vîrvescu Florian Corneliu Arhitect şef mai 2021 mai 2021
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Banca de Date Urbane GIS
Ionicioiu Constantin Consilier  februarie 2021 februarie 2021 
Marian Valeriu Consilier mai 2021 mai 2021
Mandl Diana Luminiţa Consilier mai 2021 mai 2021
Popan Miron Liviu Consilier iunie 2021 iunie 2021
Horhogea Vasile Consilier mai 2021 mai 2021
Sturz Ciprian Consilier mai 2021 mai 2021
Serviciul Avizare, Autorizare şi Disciplina în Construcţii
Fugătă Valentin Mircea Consilier mai 2021 mai 2021
Sas Draga Gabriela  Consilier mai 2021  mai 2021
Vesa Mihai Referent de specialitate

mai 2021

septembrie 2021

mai 2021

septembrie 2021

Şutac Anca Roberta Consilier juridic mai 2021 mai 2021
Direcţia Tehnică Investiţii
Ciubotaru Ioan Razvan Director executiv mai 2021 mai 2021
Cîrlugea Cristian Gheorghe  Director executiv adjunct mai 2021 mai 2021
Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri
Ene Florin Răzvan Şef compartiment

iunie 2021

noiembrie 2021

iunie 2021

noiembrie 2021

Ciupercea Mia Consilier mai 2021 mai 2021
Barbicioiu Vanina Georgiana  Consilier iunie 2021 iunie 2021
Bupte Adriana Alina Consilier mai 2021 mai 2021
Balaş Ovidiu Consilier  februarie 2021 februarie 2021
Mocanu Geanina Daniela Consilier mai 2021 mai 2021
Rujan Andreea Florentina Consilier iunie 2021 iunie 2021
Iucu Clementina-Luluţa Consilier iulie 2021 iulie 2021
Jekel Monica Delia Consilier august 2021 august 2021
Compartiment Planificare Lucrari şi Pregatire Documentaţie
Gurău Adrian  Consilier iunie 2021 iunie 2021
Rada Nadia Adela Consilier iunie 2021 iunie 2021
Schweitzer Cristina Vanessa Consilier mai 2021 mai 2021
Avram Lorena Alexandra Consilier juridic iunie 2021 iunie 2021
Compartiment Elaborare Avize şi Acorduri
Motiu Gavrilă Cornel Consilier mai 2021 mai 2021
Morgovan Gelu Alin Consilier mai 2021 mai 2021
Chepeţan Alina Bianca Consilier juridic  februarie 2021  februarie 2021
Serviciul Mentenanta Drumuri şi Poduri 
Flore Cristian Ioan Şef serviciu mai 2021 mai 2021
Câmpan Gheorghe Consilier

mai 2021

iunie 2021

mai 2021

iunie 2021

Cococeanu Mihaiţă Minel Consilier mai 2021 mai 2021
Coţoi Marcel Ionuţ Consilier

martie 2021

martie 2021
Mărcuş Florin Octavian Consilier iunie 2021 iunie 2021
Suciu Dan Consilier  martie 2021  martie 2021
Arusoaiei Florentina Ana Consilier mai 2021 mai 2021
Micle Anca Raluca Consilier

februarie 2021

februarie 2021

 februarie 2021

februarie 2021

Ban Codruţa Florentina Consilier iunie 2021 iunie 2021
Biroul Control Utilizare Drumuri Judetene
Farcaş Ioan Sef birou - ex. temp iunie 2021 iunie 2021
Popa Marian Consilier

iunie 2021

iulie 2021

iunie 2021

iulie 2021

Gîd Ioan Valentin Consilier mai 2021 mai 2021
Nastase Adrian Consilier juridic aprilie 2021 aprilie 2021
Vlăduţ Marius Traian Consilier iunie 2021 iunie 2021
Doroghi Raul Consilier decembrie 2021 decembrie 2021
Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală
Puşcaş Dorina Şef serviciu mai 2021 mai 2021
Ionicioiu Carmen Mariana Consilier  februarie 2021 februarie 2021 
Sabău Viorel Flaviu Consilier mai 2021 mai 2021
Bunaciu Pavel Consilier mai 2021 mai 2021
Nastase Daniela Consilier mai 2021 mai 2021
Munteanu Daniela Consilier mai 2021 mai 2021
Pruteanu Anca Consilier mai 2021 mai 2021
Panda Elena Consilier

 mai 2021

iunie 2021

 mai 2021

iunie 2021

Farcas Marius Teodor Consilier octombrie 2021 octombrie 2021
Moţica Adina Maria Consilier noiembrie 2021 noiembrie 2021
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
Silaghi Mihnea Sef serviciu august 2021 august 2021
Blaga Radu Lucian (plecare) Sef serviciu  aprilie 2021 aprilie 2021 

Dascalu Roxana

Consilier

iunie 2021 iunie 2021

Barna Bianca Geanina

Consilier juridic

iunie 2021

iunie 2021
Popa Ioan Stefan Consilier iunie 2021 iunie 2021
Pop Laura Referent mai 2021 mai 2021
Beleiu Bianca Daniela Consilier mai 2021 mai 2021
Hotaran Ovidiu Consilier iunie 2021 iunie 2021
Cherecheş Alexandru Consilier mai 2021  mai 2021
Simandan Florina Consilier aprilie 2021 aprilie 2021
Compartiment de Cadastru si Topografie
Marc Vlad Consilier iunie 2021 iunie 2021
Minea Eugen Paul Referent iunie 2021 iunie 2021
Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo
Besesek Mihai Sef Serviciu iunie 2021 iunie 2021
Directia Programe de Dezvoltare
Chiricheu Gabriela Director Executiv mai 2021 mai 2021
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională
Cojocaru Alisa Elena Şef Serviciu mai 2021 mai 2021
Păcurar Luminiţa Teodora Consilier mai 2021 mai 2021
Giurgi Corina Maria Consilier mai 2021 mai 2021
Kezdi Delia Consilier mai 2021 mai 2021
Vlaicu Liliana Angelica Consilier mai 2021 mai 2021
Trînc Floare Livia Consilier mai 2021 mai 2021
Neamţiu Neli Anisoara Consilier  mai 2021 mai 2021
Mureşan Nicoleta Oana Consilier  iunie 2021 iunie 2021
Sferdian Dana Consilier iunie 2021 iunie 2021
Zsori Karoly Consilier mai 2021 mai 2021
Compartiment Promovare Investiţii
Borbil Dana Maria Consilier mai 2021 mai 2021
Compartiment S.M.I.D.S în Jud. Arad şi Mediu
Lăzurean Ioana Daniela Consilier iunie 2021 iunie 2021
Toader Mihaela Consilier mai 2021 mai 2021
Pantea Ileana Consilier mai 2021 mai 2021
Duka Liana Consilier mai 2021 mai 2021
Vlasa Maria Daniela Consilier mai 2021 mai 2021