1. Consiliul Judetean Arad
  2. Organizare
  3. Aparat de specialitate
  4. Declaraţii de avere şi interese - 2022

Declaraţii de avere şi interese - 2022

javascript:mctmp(0);
Numele şi prenumele
Funcţia
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Stoian Madona Maria Administrator public al judeţului aprilie 2022 aprilie 2022
Compartiment Control Intern Managerial
Bej Mariana Otilia Consilier mai 2022 mai 2022
Bocsa Teodora Ioana Consilier mai 2022 mai 2022
Breban Roxana Consilier martie 2022 martie 2022
Biroul Audit Intern
Grozi Vali Şef Birou iunie 2022 iunie 2022
Gîd Olimpia Auditor mai 2022 mai 2022
Pecican Otilia Auditor iunie 2022 iunie 2022
Sabău Eugenia Auditor mai 2022 mai 2022
Serviciul Gestiune Resurse Umane
Cristina Haritina Lavinia Şef serviciu mai 2022 mai 2022
Encev Maria Consilier martie 2022 martie 2022
Sârghi Lucia Dorina Consilier martie 2022 martie 2022
Fibişan Ofelia Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Fekete Ramona Consilier martie 2022 martie 2022
Tamas Rodica Consilier martie 2022 martie 2022
Bociort Florentina Consilier martie 2022 martie 2022
Serviciul Managementul Spitalelor 
Şeran Mihai Graţian Şef serviciu iunie 2022 iunie 2022
Cristea Cristina Claudia Consilier iunie 2022 iunie 2022
Julean Florica Elena Consilier iunie 2022 iunie 2022
Lucaci Nadia Raluca Consilier iunie 2022 iunie 2022
Cristea Gheorghiţa Consilier iunie 2022 iunie 2022
Măduţa Lidia Lavinia Consilier iunie 2022 iunie 2022
Ban Bogdan Voicu Consilier iunie 2022 iunie 2022
Serviciul Corp Control 
Dascălu Roxana Manuela Şef serviciu iunie 2022 iunie 2022
Iancu Viorica Consilier martie 2022 martie 2022
Mânzu Teodora Consilier martie 2022 martie 2022
Ţica Pavel Consilier  ianuarie 2022  ianuarie 2022
Han Daniela Consilier iunie 2022 iunie 2022
Serviciul Achiziţii Publice 
Micle Oana Georgiana Şef serviciu mai 2022 mai 2022
Brindea Mirela Persida Consilier achizitii publice mai 2022 mai 2022
Balint Silvia Elena Consilier achizitii publice mai 2022 mai 2022
Bobar Cosmina Flavia Consilier achizitii publice iunie 2022 iunie 2022
Tamas Raluca Dorina Consilier achizitii publice mai 2022 mai 2022
Ferencz Monica Consilier achizitii publice mai 2022 mai 2022
Goldea Patricia Consilier achizitii publice mai 2022 mai 2022
Pucea Luciana Flavia Consilier achizitii publice iunie 2022 iunie 2022
Răvaş Claudia Consilier achizitii publice aprilie 2022 aprilie 2022
Andrieş Daniela Consilier achizitii publice mai 2022  mai 2022
Bupte Adriana Alina Consilier achizitii publice mai 2022 mai 2022
Vancea Alexandra Consilier achizitii publice aprilie 2022 aprilie 2022
Serviciul Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat şi Transport
Buda Dan Florin Şef serviciu mai 2022 mai 2022
Compartimentul Guvernanţă Corporativă şi Ajutor de Stat 
Hodăjeu Dorina- Maria Consilier mai 2022 mai 2022
Bolog Daniela Consilier mai 2022 mai 2022
Besti-Jivan Adina Consilier iunie 2022 iunie 2022
Dumitrache Paula Cristina Consilier iulie 2022 iulie 2022
Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport
Brasai Simiana-Elena Consilier

mai 2022

august 2022

mai 2022

august 2022

Tau Ioan Consilier  mai 2022 mai 2022
Grapini Ioan Consilier mai 2022 mai 2022
Rus Ghişoiu Alexandra Consilier juridic  mai 2022 mai 2022
Vekas Margareta Consilier noiembrie 2022 noiembrie 2022
Compartimentul Contractare Servicii Sociale
Sabău Georgeta Valeria Consilier juridic mai 2022 mai 2022
Fugătă Angelica Consilier mai 2022 mai 2022
Gherman Andrada Oana Consilier mai 2022 mai 2022
Cociuba Anamaria Consilier mai 2022 mai 2022
Compartiment Contractare Servicii privind Protecţia Animalelor
Damian Rodica Consilier mai 2022 mai 2022
Secretar general al judeţului
Lupu Silvana Daniela Secretar al judeţului mai 2022 mai 2022
Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative
Toderiţă Cindy Delia Consilier juridic aprilie 2022 aprilie 2022
Popa Patricia Oana Consilier juridic aprilie 2022 aprilie 2022
Glogovicean Doina Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Neamţiu Elena Cristina Consilier martie 2022  martie 2022
Cure Nicoleta Consilier juridic aprilie 2022 aprilie 2022
Serviciul Juridic și Executări Silite
Jurj Daniel Vasile Şef Serviciu iunie 2022 iunie 2022
Compartimentul Juridic
Glaser Andreea Brigitte Consilier juridic mai 2022 mai 2022
Buzeşan Maria-Zoe Consilier juridic iunie 2022 iunie 2022
Hanc Laura Carmen Consilier juridic mai 2022 mai 2022
Anca Claudiu Consilier juridic aprilie 2022 aprilie 2022
Tobă Andreea Paula Consilier juridic mai 2022 mai 2022
Compartimentul Executări Silite
Neagu Claudia Florina Consilier juridic mai 2022 mai 2022
Igreţ Valentina Mirela Consilier juridic mai 2022 mai 2022
Direcţia Comunicare, Strategii şi Administraţie Publică
Ando Andrei Director executiv iunie 2022 iunie 2022
Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistica al Judeţului Arad
Tătar Daliana Sef serviciu

 februarie 2022

martie 2022

februarie 2022

martie 2022

Iancu Mihai Şef serviciu cu exercitare temporară

mai 2022

mai 2022

Compartiment Informare, Relaţii Publice şi Strategii
Ozarchevici Mihaela Consilier mai 2022 mai 2022
Ostaficiuc Radu Consilier iunie 2022 iunie 2022
Lovas Monica Daniela Consilier iunie 2022 iunie 2022
Oţoiu Andreea Roxana Consilier iunie 2022 iunie 2022
Gradinaru Teofil Referent iunie 2022 iunie 2022
Compartimentul Relaţii Externe
Terpea Lavinia Cosmina Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Manciu Nicoleta Consilier martie 2022 martie 2022
Balaban Gabriela Anita Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Compartimentul Cooperare Institutionala şi Asistenţa Consilii Locale
Păulişan Florentina Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Mariş Mirela Laura Consilier mai 2022 mai 2022
Şandru Mirela Adriana Consilier martie 2022 martie 2022
Compartiment Analiză Informatică
Lupeiu Horia Viorel Consilier mai 2022 mai 2022
Suciu Ovidiu Mircea Consilier martie 2022 martie 2022
Rus Ciprian Horia Consilier mai 2022 mai 2022
Blaga Alexandra Anamaria Consilier martie 2022 martie 2022
Stana Dorin Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Compartiment Managementul Documentelor
Pisau Mircea Ioan Consilier iunie 2022 iunie 2022
Cameniţa Florina Cristiana Consilier mai 2022 mai 2022
Serviciul Administrativ 
Bondor Flavius Şef serviciu iunie 2022 iunie 2022
Direcţia Economică
Ribovici Gheorghina Mirela Director executiv iunie 2022 iunie 2022
Turjuc Liliana Daniela  Director executiv adjunct iunie 2022 iunie 2022
Serviciul Contabilitate
Todor Maria Şef serviciu iunie 2022 iunie 2022
Mariuţa Georgina Adina Consilier iunie 2022 iunie 2022
Maghera Violeta Consilier iunie 2022 iunie 2022
Todor Lucia Georgeta Consilier mai 2022 mai 2022
Bona Petru Bombonel Consilier iunie 2022 iunie 2022
Lupeiu Luminiţa Consilier mai 2022 mai 2022
Văsăliuţ Adriana Elena Consilier mai 2022 mai 2022
Vasici Simona Adriana Consilier mai 2022 mai 2022
Tamaş Anuţa Consilier mai 2022 mai 2022
Neamţiu Daniela Consilier mai 2022 mai 2022
Compartiment Evidenţă Patrimoniu
Bănăduc Elena Monica Consilier mai 2022 mai 2022
Ardelean Mariana Consilier mai 2022 mai 2022
Compartiment Salarizare
Melics Ileana Consilier iunie 2022 iunie 2022
Botaş Maria Corina Consilier iunie 2022 iunie 2022
Serviciul Buget
Floruncuţ Nicoleta Cristina Şef serviciu aprilie 2022 aprilie 2022
Breje Saveta Mioara Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Catrinescu Mihaela Consilier iunie 2022 iunie 2022
Iovuţa Dana Ioana Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Bunaciu Florica Consilier mai 2022 mai 2022
Ban Estera Consilier mai 2022  mai 2022
Rada Carmina Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Opriş Alexandru Consilier iulie 2022 iulie 2022
Serviciul Venituri 
Gherman Marioara Şef serviciu mai 2022 mai 2022
Cătană Adina Consilier mai 2022 mai 2022
Rad Liliana Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Riţişan Daniela Georgeta Consilier mai 2022 mai 2022
Lucaci Carmen Alina Consilier mai 2022 mai 2022
Matica Anca Florica Consilier mai 2022 mai 2022
Puia Rodica Consilier mai 2022 mai 2022
Compartiment Datorie Publica 
Madarasz Daniela Consilier mai 2022 mai 2022
Direcţia Arhitect Sef
Vîrvescu Florian Corneliu Arhitect şef iunie 2022 iunie 2022
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Banca de Date Urbane GIS
Fugătă Valentin Mircea Şef serv. exerc. temp. mai 2022 mai 2022
Marian Valeriu Consilier mai 2022 mai 2022
Mandl Diana Luminiţa Consilier mai 2022 mai 2022
Popan Miron Liviu Consilier mai 2022 mai 2022
Ionicioiu Constantin Consilier martie 2022  martie 2022
Horhogea Vasile Consilier mai 2022 mai 2022
Sturz Ciprian Consilier mai 2022 mai 2022
Serviciul Avizare, Autorizare şi Disciplina în Construcţii
Sas Draga Gabriela  Consilier mai 2022 mai 2022
Şutac Anca Roberta Consilier juridic mai 2022 mai 2022
Direcţia Tehnică Investiţii
Ciubotaru Ioan Razvan Director executiv mai 2022 mai 2022
Cîrlugea Cristian Gheorghe  Director executiv adjunct mai 2022 mai 2022
Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri
Gurău Adrian  Şef Serviciu mai 2022 mai 2022
Barbicioiu Vanina Georgiana Consilier iunie 2022 iuie 2022
Ciupercea Mia Consilier

aprilie 2022

iunie 2022

aprilie 2022

iunie 2022

Jekel Monica Delia Consilier mai 2022 mai 2022
Iucu Clementina Consilier mai 2022 mai 2022
Mocanu Geanina Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Jalonschi Lavinia-Claudia Consilier juridic

iunie 2022

august 2022

iunie 2022

august 2022

Rada Nadia Adela Consilier mai 2022 mai 2022
Schweitzer Cristina Vanessa Consilier iunie 2022 iunie 2022
Florescu Laurenţiu Consilier iunie 2022 iunie 2022
Compartimentul  Elaborare Avize şi Acorduri
Avram Lorena Alexandra Consilier juridic aprilie 2022 aprilie 2022
Rujan Andreea Florentina Consilier mai 2022 mai 2022
Motiu Gavrilă Cornel Consilier iunie 2022 iunie 2022
Morgovan Gelu Alin Consilier mai 2022 mai 2022
Serviciul Mentenanta Drumuri şi Poduri 
Flore Cristian Ioan Şef serviciu iunie 2022 iunie 2022
Ban Codruţa Florentina Consilier

aprilie 2022 

noiembrie 2022

 aprilie 2022

noiembrie 2022

Mărcuş Florin Octavian Consilier iunie 2022 iunie 2022
Arusoaiei Florentina Ana Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Cococeanu Mihaiţă Minel Consilier iunie 2022 iunie 2022
Coţoi Marcel Ionuţ Consilier iunie 2022 iunie 2022
Suciu Dan Consilier iunie 2022 iunie 2022
Fodoca George Consilier august 2022 august 2022
Biroul Control Utilizare Drumuri Judetene
Gîd Ioan Valentin Consilier iunie 2022 iunie 2022
Doroghi Raul Consilier iunie 2022 iunie 2022
Vlăduţ Marius Traian Consilier iunie 2022 iunie 2022
Copil Norica Consilier juridic  ianuarie 2022 ianuarie 2022 
Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală
Puşcaş Dorina Şef serviciu iunie 2022 iunie 2022
Sabău Viorel Flaviu Consilier martie 2022 martie 2022
Ionicioiu Carmen Mariana Consilier

martie 2022

iunie 2022

martie 2022

iunie 2022

Bunaciu Pavel Consilier februarie 2022 februarie 2022
Pruteanu Anca Consilier iunie 2022 iunie 2022
Moţica Adina Maria Consilier martie 2022 martie 2022 
Munteanu Daniela Consilier iunie 2022 iunie 2022
Năstase Daniela Consilier mai 2022 mai 2022
Fărcaş Marius-Teodor Consilier ianuarie 2022 ianuarie 2022
Szabo Vlad Consilier

mai 2022

iunie 2022

mai 2022

iunie 2022

Holban Eleonora Consilier iunie 2022 iunie 2022
Golea Nicolae Consilier

septembrie 22

septembrie 22

septembrie 22
Motiu Alina Consilier octombrie 22 octombrie 22
Danetiu Gabriel Consilier noiembrie 22 noiembrie 22
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
Silaghi Mihnea Sef serviciu

aprilie 2022

iunie 2022

aprilie 2022

iunie 2022

Cherecheş Alexandru Consilier mai 2022 mai 2022
Barna Bianca Consilier juridic iulie 2022 iulie 2022
Pop Laura Consilier aprilie 2022 aprilie 2022
Popa Ioan-Ştefan Consilier mai 2022 mai 2022
Beleiu Bianca Daniela Consilier martie 2022 martie 2022
Şimăndan Florina Consilier

aprilie 2022

septembrie 2022

aprilie 2022

septembrie 2022

Hotăran Ovidiu Referent iunie 2022 iunie 2022
Aldea Ioan Consilier mai 2022 mai 2022
Compartiment de Cadastru şi Topografie
Marc Vlad Consilier iunie 2022 iunie 2022
Minea Eugen Paul Referent iunie 2022 iunie 2022
Varga Robert-Ferencz Consilier februarie 2022 februarie 2022
Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo
Besesek Mihai Sef Serviciu iunie 2022 iunie 2022
Directia Programe de Dezvoltare
Chiricheu Gabriela Director Executiv iunie 2022 iunie 2022
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională
Cojocaru Alisa Elena Şef Serviciu mai 2022 mai 2022
Păcurar Luminiţa Consilier iunie 2022 iunie 2022
Giurgi Corina Maria Consilier mai 2022 mai 2022
Vlaicu Liliana Angelica Consilier mai 2022 mai 2022
Trînc Floare Livia Consilier iunie 2022 iunie 2022
Kezdi Delia Consilier mai 2022 mai 2022
Neamţiu Neli Anisoara Consilier  mai 2022 mai 2022
Mureşan Nicoleta Oana Consilier  mai 2022 mai 2022
Mezea Aida - Mariana Consilier februarie 2022 februarie 2022
Constantin Denisa - Silvia Consilier februarie 2022 februarie 2022
Zsori Karoly Consilier mai 2022 mai 2022
Sferdian Dana Consilier martie 2022 martie 2022
Compartiment Promovare Investiţii
Borbil Dana Maria Consilier mai 2022 mai 2022
Compartiment UIP Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în jud. Arad şi Mediu
Lăzurean Ioana Daniela Consilier mai 2022 mai 2022
Vlasă Maria Daniela Consilier mai 2022 mai 2022
Duka Liana Consilier mai 2022 mai 2022
Pantea Ileana Consilier mai 2022 mai 2022
Toader Mihaela Consilier mai 2022 mai 2022