1. Consiliul Judetean Arad
  2. Organizare
  3. Aparat de specialitate
  4. Declaraţii de avere şi interese - 2023

Declaraţii de avere şi interese - 2023

Numele şi prenumele
Funcţia
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Buda Dan Florin Administrator public al judeţului mai 2023 mai 2023
Compartiment Control Intern Managerial
Bej Mariana Otilia Consilier mai 2023 mai 2023
Bocsa Teodora Ioana Consilier    
Breban Roxana Consilier    
Biroul Audit Intern
Grozi Vali Şef Birou mai 2023 mai 2023
Gîd Olimpia Auditor mai 2023 mai 2023
Pecican Otilia Auditor mai 2023 mai 2023
Sabău Eugenia Auditor mai 2023 mai 2023
Serviciul Gestiune Resurse Umane
Cristina Haritina Lavinia Şef serviciu mai 2023 mai 2023
Encev Maria Consilier

mai 2023

octombrie 2023

mai 2023

octombrie 2023

Sârghi Lucia Dorina Consilier aprilie 2023 aprilie 2023
Fibişan Ofelia Consilier mai 2023 mai 2023
Tamas Rodica Consilier aprilie 2023 aprilie 2023
Bociort Florentina Elena Consilier martie 2023 martie 2023
Neamţiu Elena-Clistina Consilier aprilie 2023 aprilie 2023
Năstase Daniela Consilier martie 2023 martie 2023
Serviciul Managementul Spitalelor 
Şeran Mihai Graţian Şef serviciu mai 2023 mai 2023
Cristea Cristina Claudia Consilier mai 2023 mai 2023
Julean Florica Elena Consilier mai 2023 mai 2023
Otlăcan Nadia-Raluca Consilier mai 2023 mai 2023
Cristea Gheorghiţa Consilier mai 2023 mai 2023
Măduţa Lidia Lavinia Consilier mai 2023 mai 2023
Ban Bogdan Voicu Consilier mai 2023 mai 2023
Serviciul Corp Control 
Dascălu Roxana Manuela Şef serviciu iunie 2023 iunie 2023
Hanc Laura Carmen Consilier juridic iunie 2023 iunie 2023
Iancu Viorica Consilier mai 2023 mai 2023
Mânzu Teodora-Valentina Consilier mai 2023 mai 2023
Han Daniela Consilier aprilie 2023 aprilie 2023
Mureşan Nicoleta-Oana Consilier mai 2023 mai 2023
Serviciul Achiziţii Publice 
Micle Oana Georgiana Şef serviciu mai 2023 mai 2023
Brindea Mirela Persida Consilier achizitii publice mai 2023 mai 2023
Balint Silvia Elena Consilier achizitii publice mai 2023 mai 2023
Bobar Cosmina Flavia Consilier achizitii publice mai 2023 mai 2023
Tamas Raluca Dorina Consilier achizitii publice mai 2023 mai 2023
Ferencz Monica Consilier achizitii publice mai 2023 mai 2023
Goldea (Bilc) Patricia Consilier achizitii publice iunie 2023 iunie 2023
Pucea Luciana Flavia Consilier achizitii publice mai 2023 mai 2023
Răvaş Claudia Consilier achizitii publice    
Bupte Adriana Alina Consilier achizitii publice mai 2023 mai 2023
Vancea Alexandra Consilier achizitii publice ianuarie 2023 ianuarie 2023
Avram Lorena Consilier juridic

mai 2023

septembrie 2023

mai 2023

septembrie 2023

Serviciul Guvernanţă Corporativă, Ajutor de Stat şi Transport
  Şef Serviciu    
Compartimentul Guvernanţă Corporativă şi Ajutor de Stat
Hodăjeu Dorina-Maria Consilier mai 2023 mai 2023
Bolog Daniela Consilier mai 2023 mai 2023
Dumitrache Paula Consilier mai 2023 mai 2023
Beşti Jivan Adina Consilier mai 2023 mai 2023
Rus-Ghişoiu Alexandra Consilier juridic    
Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport
Tau Ioan Consilier mai 2023 mai 2023
Grapini Ioan Consilier mai 2023 mai 2023
Vekas Margareta Consilier mai 2023 mai 2023
Compartimentul Contractare Servicii Sociale
Sabău Georgeta-Valeria

Consilier juridic

mai 2023 mai 2023
Fugătă Angelica Consilier mai 2023 mai 2023
Gherman Andrada-Oana Consilier mai 2023 mai 2023
Cociuba Anamaria-Lucia Consilier mai 2023 mai 2023
Compartimentul Contractare Servicii privind Protecţia Animalelor
Damian Rodica-Ioana Consilier

mai 2023

mai 2023

mai 2023
Secretar general al judeţului
Lupu Silvana-Daniela Secretar general al judeţului mai 2023 mai 2023
Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative
Glogovicean Doina Consilier  mai 2023 mai 2023
Toderiţă Cindy-Delia Consilier juridic  mai 2023 mai 2023
Popa Patricia-Oana Consilier juridic  mai 2023 mai 2023
Cure Nicoleta Consilier juridic  mai 2023 mai 2023
Ardelean Olivia-Maria Consilier juridic  mai 2023 mai 2023
Serviciul Juridic și Executări Silite
Jurj Daniel-Vasile Şef serviciu  mai 2023 mai 2023
Compartimentul Juridic
Glaser Andrea-Brigitte Consilier juridic  mai 2023 mai 2023
Buzeşan Maria-Zoe Consilier juridic 

mai 2023

iunie 2023

mai 2023

iunie 2023

Anca Claudiu Consilier juridic mai 2023 mai 2023
Tobă Andreea-Paula Consilier juridic mai 2023 mai 2023
Igreţ Valentina-Mirela Consilier juridic mai 2023 mai 2023
Compartimentul Executări Silite
Neagu Claudia Florina Consilier juridic  mai 2023 mai 2023
Suciu Mălina-Anda  Consilier juridic mai 2023 mai 2023
Direcţia Comunicare, Strategii şi Administraţie Publică
dr. Ando Andrei Director executiv  mai 2023 mai 2023
Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistica al Judeţului Arad
Iancu Mihai-Gabriel Şef serviciu-ex. temp.  mai 2023 mai 2023
Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi Strategii
Ozarchievici Mihaela Consilier  mai 2023 mai 2023
Ostaficiuc Radu Consilier  mai 2023 mai 2023
Lovas Monica-Daniela Consilier     
Oţoiu Andreea-Roxana Consilier  mai 2023 mai 2023
Grădinaru Teofil-Marius Consilier  mai 2023 mai 2023
Compartimentul Relaţii Externe
Terpea Lavinia-Cosmina Consilier  mai 2023 mai 2023
Manciu Nicoleta Consilier  mai 2023 mai 2023
Balaban Gabriela-Anita Consilier  mai 2023 mai 2023
Ţica Pavel Consilier 

mai 2023

iunie 2023

mai 2023

iunie 2023

Compartimentul Cooperare Institutionala şi Asistenţa Consilii Locale
Păulişan Florentina-Viorica Consilier  mai 2023 mai 2023
Mariş Mirela-Laura Consilier  mai 2023 mai 2023
Bonchiş Mirela-Adriana Consilier  mai 2023 mai 2023
Compartimentul Analiză Informatică
Lupeiu Horia-Viorel Consilier  mai 2023 mai 2023
Suciu Ovidiu Mircea Consilier  mai 2023 mai 2023
Rus Ciprian-Horia Consilier  mai 2023 mai 2023
Blaga Alexandra-Anamaria Consilier  mai 2023 mai 2023
Stana Dorin-Eugen Consilier  mai 2023 mai 2023
Compartimentul Managementul Documentelor
Pisău Mircea-Ioan Consilier  mai 2023 mai 2023
Cameniţă Florina-Cirstiana Consilier  mai 2023 mai 2023
Serviciul Administrativ
Bondor Floavius-Cristian Şef serviciu  mai 2023 mai 2023
Direcţia Economică
Ribovici Gheorghina-Mirela Director executiv  mai 2023 mai 2023
Tujuc Liliana-Daniela Director executiv adjunct mai 2023 mai 2023
Serviciul Contabilitate
Todor Maria Şef serviciu  mai 2023 mai 2023
Mariuţa Georgina-Adina Consilier  mai 2023 mai 2023
Maghera Violeta Consilier  mai 2023 mai 2023
Todor Lucia-Georgeta Consilier mai 2023 mai 2023
Bona Petru-Bombonel Consilier mai 2023 mai 2023
Lupeiu Luminiţa-Maria Consilier mai 2023 mai 2023
Văsăliuţ Adriana-Elena Consilier mai 2023 mai 2023
Vasici Simona-Adriana Consilier mai 2023 mai 2023
Tamaş Anuţa Consilier  mai 2023 mai 2023
Neamţiu Daniela Consilier  mai 2023 mai 2023
Madarasz Daniela-Gabriela Consilier  mai 2023 mai 2023
Compartimentul Evidenţă Patrimoniu
Bănăduc Elena-Monica Consilier  mai 2023 mai 2023
Ardelean Mariana Consilier  mai 2023 mai 2023
Compartimentul Salarizare
Melics Ileana  Consilier  mai 2023 mai 2023
Botaş Maria-Corina Consilier mai 2023 mai 2023
Serviciul Buget
Floruncuţ Nicoleta-Cristina Şef serviciu  mai 2023 mai 2023
Breje Saveta-Mioara Consilier  mai 2023 mai 2023
Catrinescu Mihaela Consilier mai 2023 mai 2023
Iovuţa Dana-Ioana Consilier mai 2023 mai 2023
Bunaciu Florica Consilier mai 2023 mai 2023
Ban Estera Consilier mai 2023 mai 2023
Rada Carmina Consilier mai 2023 mai 2023
Tomuţa Corina-Valeria Consilier  mai 2023 mai 2023
Serviciul Venituri
Gherman Marioara Şef serviciu mai 2023 mai 2023
Cătană Adina-Aurelia Consilier mai 2023 mai 2023
Rad Liliana Consilier mai 2023 mai 2023
Riţişan Daniela-Georgeta Consilier

mai 2023

octombrie 2023

mai 2023

octombrie 2023

Lucaci Carmen-Alina Consilier mai 2023 mai 2023
Matica Anca-Florica Consilier mai 2023 mai 2023
Puia Rodica Consilier mai 2023 mai 2023
Scorţar Alina Consilier septembrie 2023 septembrie 2023
Direcţia Arhitect Şef
Vîrvescu Florian-Corneliu Arhitect Şef mai 2023 mai 2023
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Banca de Date Urbane GIS
Fugătă Valentin-Mircea Şef serv. exerc. temp.  mai 2023 mai 2023
Marian Valeriu Consilier  mai 2023 mai 2023
Mandl Diana-Luminiţa  Consilier  mai 2023 mai 2023
Popan Miron-Liviu Consilier  mai 2023 mai 2023
Ionicioiu Constantin Consilier  mai 2023 mai 2023
Horhogea Vasile Consilier  mai 2023 mai 2023
Sturz Ciprian Consilier mai 2023 mai 2023
Serviciul Avizare, Autorizare şi Disciplina în Construcţii
Dinulescu Sandra Şef serviciu septembrie 2023 septembrie 2023
Sas Draga-Gabriela Consilier  mai 2023 mai 2023
Berar Anca-Roberta Consilier juridic mai 2023 mai 2023
Direcţia Tehnică Investiţii
Ciubotaru Ioan-Răzvan Director executiv mai 2023 mai 2023
Cîrlugea Cristian-Gheorghe Director executiv adjunct mai 2023 mai 2023
Puşcaş Dorina Director executiv adjunct mai 2023 mai 2023
Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri
Gurău Adrian Şef serviciu mai 2023 mai 2023
Barbicioiu Vanina-Georgiana Consilier mai 2023 mai 2023
Jekel Monica-Delia Consilier mai 2023 mai 2023
Iucu Clementina-Luluţa Consilier mai 2023 mai 2023
Mocanu Geanina-Daniela Consilier mai 2023 mai 2023
Rada Nadia-Adela Consilier mai 2023 mai 2023
Schweitzer Cristina-Vanessa Consilier mai 2023 mai 2023
Florescu Laurenţiu-Gabriel Consilier mai 2023 mai 2023
Farcaş Marius-Teodor Consilier mai 2023 mai 2023
Compartimentul  Elaborare Avize şi Acorduri
Morgovan Gelu-Alin Consilier mai 2023 mai 2023
Moţiu Gavrilă-Cornel Consilier  mai 2023 mai 2023
Rujan Andreea-Florentina Consilier

mai 2023

august 2023

mai 2023

august 2023

Serviciul Mentenanţă Drumuri şi Poduri 
Flore Cristian-Ioan Şef serviciu mai 2023 mai 2023
Mărcuş Florin-Octavian Consilier mai 2023 mai 2023
Arusoaiei Florentina-Ana Consilier mai 2023 mai 2023
Cococeanu Mihăiţă-Minel Consilier mai 2023 mai 2023
Coţoi Marcel-Ionuţ Consilier  mai 2023 mai 2023
Suciu Dan Consilier mai 2023 mai 2023
Fodoca George-Augustin Consilier  mai 2023 mai 2023
Biroul Control Utilizare Drumuri Judetene
Gîd Ioan-Valentin Consilier mai 2023 mai 2023
Vlăduţ Marius-Traian Consilier  mai 2023 mai 2023
Doroghi Raul-Marian Consilier  mai 2023 mai 2023
Copil Norica Consilier juridic  mai 2023 mai 2023
Jurcă Daniela Consilier 

mai 2023

mai 2023

august 2023

mai 2023

mai 2023

august 2023

Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală
Daneţiu Gabriel-Marius Consilier mai 2023 mai 2023
Bunaciu Pavel Consilier mai 2023 mai 2023
Pruteanu Anca Consilier mai 2023 mai 2023
Sabău Ladislau Gheorghe Consilier

mai 2023

mai 2023

mai 2023

mai 2023

Golea Nicolae-Miron Consilier mai 2023 mai 2023
Holban Eleonora Consilier  mai 2023 mai 2023
Moţiu Alina-Codruţa Consilier  mai 2023 mai 2023
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
Dohangie Ioan-Cristian Şef serviciu 

ianuarie 2023

mai 2023

ianuarie 2023

mai 2023

Barna Bianca-Geanina Consilier juridic  mai 2023 mai 2023
Pop Laura Consilier  mai 2023 mai 2023
Popa Ioan-Ştefan Consilier  mai 2023 mai 2023
Aldea Ioan Consilier  mai 2023 mai 2023
Fekete Ramona-Viorela Consilier  mai 2023 mai 2023
Hotăran Ovidiu Referent  mai 2023 mai 2023
Compartiment de Cadastru şi Topografie
Marc Vlad Consilier mai 2023 mai 2023
Minea Eugen Paul Referent mai 2023 mai 2023
Varga Robert-Ferencz Consilier mai 2023 mai 2023
Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo
Besesek Mihai Sef Serviciu mai 2023 mai 2023
Directia Programe de Dezvoltare
Chiricheu Gabriela Director Executiv mai 2023 mai2023
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională
Cojocaru Alisa Elena Şef Serviciu mai 2023 mai 2023
Păcurar Luminiţa Consilier iunie 2023 iunie 2023
Sferdian Dana-Mihaela Consilier mai 2023 mai 2023
Giurgi Corina Maria Consilier mai 2023 mai 2023
Vlaicu Liliana Angelica Consilier mai 2023 mai 2023
Trînc Floare Livia Consilier mai 2023 mai 2023
Kezdi Delia Consilier mai 2023 mai 2023
Neamţiu Neli Anisoara Consilier  mai 2023 mai 2023
Mezea Aida - Mariana Consilier mai 2023 mai 2023
Constantin Denisa - Silvia Consilier mai 2023 mai 2023
Zsori Karoly Consilier aprilie 2023 aprilie 2023
Karpati Andrea Consilier august 2023 august 2023
Compartiment Promovare Investiţii
Borbil Dana Maria Consilier mai 2023 mai 2023
Compartiment UIP Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în jud. Arad şi Mediu
Lăzurean Ioana Daniela Consilier mai 2023 mai 2023
Vlasă Maria Daniela Consilier mai 2023 mai 2023
Duka Liana Consilier mai 2023 mai 2023
Pantea Ileana Consilier mai 2023 mai 2023
Toader Mihaela Consilier mai 2023 mai 2023