1. Consiliul Judetean Arad
  2. Organizare
  3. Aparat de specialitate
  4. Declaratii de avere si interese - 2010

Declaratii de avere si interese - 2010

Nr. crt. STRUCTURA Functie Declaratia de avere Declaratia de interese
  Funcţie publică de conducere      
1 Silaghi Ioan secretar oct.10 oct.10
  SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV      
2 Lupu Silvana Daniela şef serviciu oct.10 oct.10
3 Moţ Delia Daniela consilier jurdic oct.10 oct.10
4 Glaser Andrea Brigitte consilier jurdic oct.10 oct.10
5 Duka Liana consilier jurdic oct.10 oct.10
6 Ochiş Paul Petru consilier jurdic oct.10 oct.10
7 Luncan Ramona Monica consilier jurdic oct.10 oct.10
8 Glogovicean Doina consilier  oct.10 oct.10
9 Neamţiu Elena Cristina consilier oct.10 oct.10
10 Groza Alina Lincuţa consilier oct.10 oct.10
  Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice      
11 Ozarchevici Mihaela consilier oct.10 oct.10
12 Lovas Monica Daniela consilier oct.10 oct.10
13 Sabou Anda Ionela consilier oct.10 oct.10
  Compartimentul Relaţii Mass Media      
14 Oţoiu Andreea Roxana consilier oct.10 oct.10
  Compartimentul Audit Intern      
15 Grozi Valy Valentina auditor oct.10 oct.10
16 Violini Iuliana auditor oct.10 oct.10
17 Popa Olimpia Neliana auditor oct.10 oct.10
18 Tudur Maria auditor oct.10 oct.10
  Biroul Gestiune Resurse Umane      
19 Iancu Lenuţa sef birou oct.10 oct.10
20 Cordea Norina consilier oct.10 oct.10
21 Trifa Fila consilier oct.10 oct.10
22 Baltă Leontina consilier oct.10 oct.10
23 Encev Maria consilier oct.10 oct.10
24 Tămaş Rodica referent oct.10 oct.10
  SERVICIUL COOPERARE INSTITUŢIONALĂ      
25 Stănescu Mihaela Dana şef serviciu oct.10 oct.10
26 Cernea Claudiu Iosif consilier oct.10 oct.10
27 Hălmăgean Claudia Florina consilier oct.10 oct.10
28 Pop Consuela Lidia consilier oct.10 oct.10
29 Balaban Gabriela Anita consilier oct.10 oct.10
30 Haţegan Flavia Ramona consilier oct.10 oct.10
31 Terpea Lavinia Cosmina consilier oct.10 oct.10
  SERVICIUL MANAGEMENTUL UNIT. DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ      
32 Hotăran Claudia consilier oct.10 oct.10
33 Cristea Cristina Claudia consilier oct.10 oct.10
34 Neda Cosmin Vasile consilier oct.10 oct.10
35 Bătrîna Mircea Sorin consilier juridic oct.10 oct.10
  DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ      
36 Petrica Aurel director exec. oct.10 oct.10
  Compartimentul Editarea M.O. al Judeţului      
37 Ostaficiuc Radu consilier oct.10 oct.10
38 Pisău Mircea Ioan consilier oct.10 oct.10
39 Văsăliuţ Adriana Elena referent oct.10 oct.10
  SERVICIUL AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT      
40 Ulici Diana Sabina şef serviciu oct.10 oct.10
41 Farcaş Ioan consilier oct.10 oct.10
42 Encev Boni consilier oct.10 oct.10
43 Popa Marian consilier oct.10 oct.10
44 Tau Ioan consilier oct.10 oct.10
45 Băltean Lugojan Viorica consilier oct.10 oct.10
46 Năstase Adrian consilier juridic oct.10 oct.10
47 Otlăcan Ciprian Gheorghe consilier oct.10 oct.10
  SERVICIUL ADMINISTRATIV      
48 Suciu Ovidiu   oct.10 oct.10
  DIRECŢIA ECONOMICĂ      
49 Ribovici Gheorghina director executiv oct.10 oct.10
  SERVICIUL CONTABILITATE      
50 Turjuc Liliana Daniela şef serviciu oct.10 oct.10
51 Gîd Olimpia Florica consilier oct.10 oct.10
52 Gherman Marioara consilier oct.10 oct.10
53 Puia Rodica consilier oct.10 oct.10
54 Banciu Marioara consilier oct.10 oct.10
55 Todor Maria consilier oct.10 oct.10
56 Haydu Mirela consilier oct.10 oct.10
57 Todor Lucia Georgeta consilier oct.10 oct.10
58 Lupeiu Luminiţa Maria consilier oct.10 oct.10
  Compartimentul Evidenţă Patrimoniu      
59 Măriuţa Georgina Adina consilier oct.10 oct.10
60 Pop Laura consilier oct.10 oct.10
  Compartimentul Salarizare      
61 Botaş Maria Corina consilier oct.10 oct.10
62 Melics Ileana consilier oct.10 oct.10
  SERVICIUL BUGET VENITURI      
63 Gomoi Maria şef serviciu oct.10 oct.10
64 Breje Saveta Mioara consilier oct.10 oct.10
65 Catrinescu Mihaela consilier oct.10 oct.10
66 Tomuţa Corina Valeria consilier oct.10 oct.10
67 Pîncotan Gheorghina consilier oct.10 oct.10
68 Maghera Violeta consilier ian.11 ian.11
69 Hîrţe Codruţa Cora consilier oct.10 oct.10
70 Mihuţ Marcela Simona consilier oct.10 oct.10
  Biroul Impozite, Taxe Locale şi Relaţii Economice în Teritoriu      
71 Turjuc Viorel Teodor şef birou oct.10 oct.10
72 Costea Florin consilier oct.10 oct.10
73 Stoica Adelina Florica consilier oct.10 oct.10
74 Pîrjol Diana consilier oct.10 oct.10
75 Bonta Liviu consilier oct.10 oct.10
76 Rad Liliana consilier oct.10 oct.10
77 Brădeanu Andrei consilier oct.10 oct.10
78 Matica Anca Florica consilier oct.10 oct.10
  ARHITECT ŞEF      
79 Cosma Niculae arhitect şef oct.10 oct.10
  Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Cadastru      
80 Moldovan Zeina şef serviciu oct.10 oct.10
81 Faur Zeni consilier oct.10 oct.10
82 Vieza Felicia consilier oct.10 oct.10
83 Marian Valeriu consilier oct.10 oct.10
84 Popan Miron Liviu consilier oct.10 oct.10
85 Horhogea Vasile consilier oct.10 oct.10
86 Şimăndan Florina Mirabela consilier oct.10 oct.10
87 Părăianu Magdalena referent oct.10 oct.10
  Compartimentul Autorizaţii de Const. şi Disciplina în Construcţii      
88 Ardelean Georgeta consilier oct.10 oct.10
89 Fugătă Valentin Mircea consilier oct.10 oct.10
90 Toma Adriana Ofelia consilier oct.10 oct.10
91 Cojocăreanu Melania consilier oct.10 oct.10
  DIRECŢIA TEHNICĂ INVESTIŢII      
92 Nedelciu Adrian director executiv oct.10 oct.10
93 Cîrlugea Cristian Gheorghe director exec.adj. oct.10 oct.10
  SERVICIUL INVESTIŢII      
94 Rusu Mircea Vasile şef serviciu oct.10 oct.10
95 Ionicioiu Carmen consilier oct.10 oct.10
96 Hugel Delia Clara consilier oct.10 oct.10
97 Coţoi Marcel Ionuţ consilier oct.10 oct.10
98 Gîd Ioan Valentin consilier oct.10 oct.10
99 Costin Ecaterina Cristina consilier oct.10 oct.10
100 Ciupercea Mia consilier oct.10 oct.10
101 Bunaciu Pavel consilier oct.10 oct.10
  SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT      
102 Olariu Marian Ioan şef serviciu oct.10 oct.10
103 Sabău Viorel Flaviu consilier oct.10 oct.10
104 Nagy Radu Antal consilier oct.10 oct.10
105 Cherecheş Alexandru consilier oct.10 oct.10
106 Luca Livia Vioara consilier oct.10 oct.10
107 Barbu Alin consilier juridic oct.10 oct.10
108 Barbicioiu Vanina Georgiana referent oct.10 oct.10
109 Turcaş Cristina referent oct.10 oct.10
  SERVICIUL MONIT. UTILITĂŢI PUBLICE ŞI DEZV LOC      
110 Lăzurean Ioana Daniela şef serviciu oct.10 oct.10
111 Cociuba Nica consilier oct.10 oct.10
112 Galgotzi Eleonora consilier oct.10 oct.10
113 Suciu  Ovidiu Mircea consilier oct.10 oct.10
114 Ruja Ana Persida consilier oct.10 oct.10
115 Cameniţă Florina Cristina consilier oct.10 oct.10
116 Baniciu Sabin consilier oct.10 oct.10
117 Sighete Ioan Florian ref. de spec. oct.10 oct.10
  SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI ŞI PODURI      
118 Zahorecz Pavel şef serviciu oct.10 oct.10
119 Câmpan Gheorghe consilier oct.10 oct.10
120 Vlad Flavius Brutus consilier oct.10 oct.10
121 Prahoveanu Sergiu consilier oct.10 oct.10
122 Dănilă Mirela Liana consilier oct.10 oct.10
123 Dărău Doina Mărioara  consilier oct.10 oct.10
124 Goilean Florian consilier oct.10 oct.10
125 Morgovan Gelu consilier oct.10 oct.10
126 Petcu Ioan ref. de spec. oct.10 oct.10
127 Zahorecz Marinela ref. de spec. oct.10 oct.10
  SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE      
128 Lucaci Nadia Raluca şef serviciu oct.10 oct.10
129 Puia Diana Otilia consilier oct.10 oct.10
130 Jurj Daniel Vasile consilier oct.10 oct.10
131 Dumitrăchescu Aurica consilier oct.10 oct.10
132 Iovuţa Dana Ioana consilier oct.10 oct.10
133      Keleme Renate-Ecaterina  consilier  ian.11           ian.11    
134 Suciu Gabriel consilier oct.10 oct.10
135 Dumitru Livia referent oct.10 oct.10
  DIRECŢIA PROGRAME DE DEZVOLTARE      
140 Chişbora Lucica director executiv oct.10 oct.10
  SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ      
141 Chiricheu Gabriela şef serviciu oct.10 oct.10
142 Dumitrescu Georgia consilier oct.10 oct.10
143 Păcurar Luminiţa Teodora consilier oct.10 oct.10
144 Barboni Alisa Elena consilier oct.10 oct.10
145 Moţ Raul Adrian consilier oct.10 oct.10
146 Socaciu Gabriel Daniel consilier oct.10 oct.10
147 Mîneran Adrian Ionel consilier oct.10 oct.10
148 Rus Daniela Corina consilier juridic oct.10 oct.10
149 Nagy Tamaş Alexandru consilier oct.10 oct.10
150 Tomşa Carmen Cristina consilier oct.10 oct.10
151 Gherghe Delia consilier oct.10 oct.10
  Compartimentul Analiză Informatică      
152 Brădean Ioan consilier oct.10 oct.10
153 Sferdian Ştefan consilier oct.10 oct.10
154 Gozman Crăciun consilier oct.10 oct.10
155 Popa Ioan Lucian consilier oct.10 oct.10
156 Lupeiu Horia Viorel consilier oct.10 oct.10
  Compartimentul Promovare Investiţii      
157 Borbil Dana Maria consilier oct.10 oct.10
158 Karpati Andrea Laura consilier oct.10 oct.10
159 Bădescu Laura Andrea consilier oct.10 oct.10
  Compartimentul UIP Sistem Integrat de Gest. a Deşeurilor Jud. Arad      
160 Calalb Monica consilier oct.10 oct.10
161 Tudur Teodora Amelita consilier oct.10 oct.10
162 Simon Ioan consilier oct.10 oct.10
163 Vlasă Maria Daniela consilier oct.10 oct.10
164 Toader Mihaela consilier oct.10 oct.10