Prima pagină Consiliul Județean Arad Județul Arad
 
  Administrația locală
Primăria Consiliul Local Comisiile de specialitate ale C L Organigrama Primăriei Arad Declarații de avere Hotărâri ale Consiliului Local Proiecte hotărâri Regulamentul Consiliului Local
  Prezentarea localității
Prezentare generală Date istorice Poziția geografică, localizare Relief și climă Învățământ Sănătate Informații social-culturale Informații sportive Informații economice Utile
  Turism
Prezentare turistică Hărți Locuri de cazare
Click for Arad, Romania Forecast

» Informații social-culturale

Cultură

Arad - Spirit și cultură


   Orașul Arad are un caracter multi-etnic și multi-confesional.
Populația orașului a fost și este alcătuită din români, maghiari, germani, evrei, sârbi și este firesc să întâlnim la Arad biserica ortodoxã, cu cele două comunități ortodoxe - sârbă și română, biserica catolică, biserica greco-catolică, biserica reformată, biserica evanghelică lutherană, cultul mozaic. Sunt prezente bisericile neo-protestante, printr-o importantă comunitate baptistă, precum și comunitățile adventiste și penticostală.
Începuturile vieții spirituale ale orașului sunt strâns legate de cea religioasă.
Primele instituții culturale și educaționale apar pe lângă așezămintele religioase din acele vremuri. Astfel, în 1708 călugărul minorit Camil Hofflich înființează prima școalã, iar în 1745 ia ființă Gymnasium-ul sub conducerea călugărilor minoriți.

Trei instituții vor marca viața spirituală a Aradului la începutul secolului XIX: Preparandia, Teatrul Vechi și Conservatorul de Muzică. În 1812 la inițiativa episcopului ortodox al Aradului, Pavel Avacumovici, ia ființă Preparandia, prima școală pedagogică românească, printre profesori numărându-se Dimitrie Țichindeal și Constantin Diaconovici-Loga. În toamna anului 1817 are loc un alt eveniment important atunci când Iacob Hirschl construiește teatrul.

Prima stagiune a fost deschisă cu piesa Cenușăreasa de către actorii trupei lui Johann Cristoph Kunz. Teatrul lui Hirschl poate fi considerat drept cel mai vechi teatru din România. Pe această scenă au jucat de-a lungul anilor numeroase trupe germane, maghiare și românești. Un nou teatru a fost construit în 1874, acesta fiind reconstruit aproape în întregime după marele incendiu din 1883. Până în 1945 repertoriul său a fost constituit doar din piese în limba maghiară. În 1948 ia ființă Teatrul de Stat existent și în prezent, unde, după 1990, are loc anual Festivalul de teatru clasic, fiind unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale Aradului. 

În 1833, după Paris, Praga, Bruxel, Viena și Londra, ia ființă la Arad cel de al șaselea conservator muzical european.
Printre fondatorii lui Arader Musik Conservatorium se află și Joseph Daurer, Peter Nimsgern și Ignatz Markovits.
O completare firească a peisajului cultural al orașului o reprezintă fondarea în 1890 a Societății Filarmonice din Arad - "Aradi Philharmonia Egyesült".

În zilele noastre învățământul muzical arădean este continuat prin activitatea prestigiosului Liceu de Artă "Sabin Drăgoi" iar activitatea Societății Filarmonice are un continuator de înaltă ținută artistică în Filarmonica de Stat din Arad (înființată în 1948). Cei mai importanți compozitori arădeni au fost Ion Vidu, Sabin Drăgoi, și Emil Montia.

În 1859 apare almanahul literar "Muguri" editat de Societatea de lectură a elevilor români sub îndrumarea lui M.V. Stănescu, care poate fi considerată prima manifestare literară arădeană.
La sfârșitul secolului XIX un mare număr de publicații având și conținut literar au apărut la Arad: "Gura Satului" (primul număr în 1871), "Lumina"(1871), "Biserica și Școala" (1877), "Tribuna Poporului" (1896), "Tribuna" (1904), "Românul" (1911). La acestea au publicat scriitori români din Arad cum ar fi I. Slavici, M. Nicoară, A. Cotruș, Al. Gavra, M.V. Stănescu, A.N. Marinescu, N. Oncu, I. Grozescu. R. Ciorogariu, precum și binecunoscuți autori ai literaturii române: V.Alecsandri, Al. Macedosnski, Gr. Alexandrescu, G. Coșbuc, I.L. Caragiale, M. Sadoveanu. În 1910 Lucian Blaga debutează în "Tribuna".

Printre autorii arădeni care au scris în alte limbi îi amintim pe dramaturgul maghiar Csiki Gergely și pe scriitorul german Adam Müler Guttenbrunn. Cei mai importanți scriitori din Arad ai perioadei postbelice sunt: Șt. Augustin Doinaș, Gh. Schwartz, Fl. Bănescu, R. Bucur, V. Gheorghită, V. Dan, D. Sibii, H. Ungureanu. Artele plastice se dezvoltă în Arad după instalarea administrației habsburgice. Cel mai vechi monument al orașului este statuia Sfântului Jan Nepomuk (1721).
Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului XVIII Aradul are o viață artistică proprie. Trebuie menționată familia pictorului Osztermayer, precum și Ștefan Tenetchi, care a pictat iconostasele celor mai importante biserici ortodoxe din zonă.

În timpul secolului XIX o serie de pictori germani și maghiari, reprezentanți ai academismului, se stabilesc la Arad. Printre aceștia se numară și J. Geltz, D. Jägermann, Emeric și Adalbert Vizkeleti, E. Szamossy, P. Böhm.
La Arad și-au început cariera și cunoscuții pictori maghiari M. Munkácsy și L.Paál.
În perioada interbelică C. Wolf, I. Stern, C. Kiss și F. Balla continuă să picteze în stilul academic. I. Toader, C. Minisan, Al. Pataki și V. Anyos reușesc să depășească această barieră.
Un nou spirit este adus la Arad de sculptorii R. Ladea, Gh. Groza și M. Olnescu, care fondeaza în 1936 grupul "Pro Arte". Cei mai importanți plasticieni arădeni ai perioadei postbelice sunt: N. Chirilovici, S. Frentiu, F. Baranyai, E. Vitroel, Lia și Ioan Cott, I.Tolan, St. Gules, E.S. Muntean, N. Bicfalvi, P. Alaszu, L. Babocsik, O. Colta, L.Josan Kocsis, I. Kett Groza, A. Strasnei Popa, Z. Eisele Szücs, M. Tamaș, D. Serban, I. Stroia, L. Cociuba si M. Pãcurar.

Continuator al tradiției învățământului arădean, descendent al gimnaziului minorit Colegiul Național "Moise Nicoară" se numără printre cele mai bune licee din țară. Între personalitățile care s-au ridicat de pe băncile gimnaziului arădean, menționăm pe Mircea V. Stănescu, publicist și animator al culturii românești, pe colegul său de clasă Csiki Gergely, eminent dramaturg maghiar, scriitorul Ioan Slavici, Vasile Goldiș și Ioan Suciu, corifei ai Marii Uniri, muzicologul Emil Montia.

În perioada interbelică au absolvit liceul nume ilustre de viitori academicieni, oameni de știință și cultură. Caius Iacob, Aurel Avrămescu, Tiseni Popovici, Valeriu Novacu, Ștefan Augustin -Doinaș, Cantemir Riscutia, Titus Popovici. Lor le-au fost mentori profesori de marcă, precum Ascaniu Crișan, Alexandru Stamatiad, Dimitrie Panaitescu - Perpessicius și Eduard Găvănescu.
Printre instituțiile de învățământ de prim rang ale orașului trebuie amintit Colegiul Național "Elena Ghiba Birta", Liceul de Artă "Sabin Drãgoi", Liceul pedagogic "Dimitrie Țichindeal", Colegiul Economic, Liceul german "Adam Müler Guttenbrunn" și Liceul "Csiki Gergely".
Reînființarea învățământului superior prin Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" în 1990 și Universitatea "Aurel Vlaicu" în 1991 a constituit un act de reparație morală față de Arad.

 În Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" funcționează șapte facultăți: Facultatea de Drept, Facultatea de Marketing Management Informatică, Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Științe Umanist-Creștine, Facultatea de Științe Politice, Facultatea de Educație Fizică și Sport și un colegiu. Centrul de cercetări știintifice al universitãtii cuprinde: Centrul de cercetări medicale și explorări funcționale, Banca de țesut osos și tegumente, Centrul de cercetări de biologie celulară și moleculară, Centrul de cercetări de ecologie și bio-diversitate, Centrul de informatică medicală, Centrul universitar de cercetare și afaceri (CUCA).

Pornind de la tradițiile învățământului românesc în această zonă a țării și continuând activitatea Facultății de subingineri a Politehnicii timișorene, care a funcționat la Arad între anii 1972 și 1990, în 1991 a fost înființată Universitatea "Aurel Vlaicu". În cadrul acesteia funcționează: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice, Centrul pentru Învățământ Deschis la Distanță și Colegiul Universitar.Copyright © Consiliul Județean Arad Termeni de utilizare Powered by Portal.connect © QCT connect